Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga i Grad Čačak zahvaljuju se svim privrednim subjektima sa teritorije grada Čačka koji od proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije zbog epidemije COVID 19 nisu otpuštali svoje radnike. Imajući u vidu ekonomske posledice na privredne subjekte nastale usled epidemije COVID 19, Republika Srbija je pravovremeno donela sveobuhvatan Program ekonomskih mera koji treba da pomogne svim privrednim subjektima da lakše prevaziđu nastale okolnosti i uspešno nastave svoje poslovanje koristeći olakšice iz navedenog Programa ekonomskih mera.

Posebno ističemo mere koje se tiču fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru za koje privredni subjekti mogu odmah da se prijavljuju, a najkasnije do 30. aprila 2020. godine.

Fiskalne pogodnosti odnose se na odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada za mesece mart, april i maj 2020. godine do 04.01.2021. godine, kao i na akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april i maj 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Direktna davanja odnose se na davanja bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u visini minimalne neto zarade za zaposlene u periodu od tri meseca i ova sredstva mogu koristiti u punim iznosima preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i sva mikro, mala i srednja preduzeća. Velika preduzeća ovu pomoć mogu koristiti u visini od 50% minimalne neto zarade, ali za zaposlene za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa odredbama članova 116. i 117. Zakona o radu, a sve u skladu sa odredbama donete Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID 19.

Naročito je važno istaći da se za navedene mere može kumulativno prijavljivati i da se veoma lako mogu ispuniti uslovi iz pomenute uredbe koji se tiču podnošenja poreske prijave i otvaranja namenskih računa za uplatu od strane privrednih subjekata, jer će ostale proceduralne korake za privredne subjekte obavljati Poreska uprava i Ministarstvo finansija koristeći uspostavljene elektronske servise Poreske uprave.

Ovom prilikom obaveštavamo sve preduzetnike, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća u privatnom sektoru da se već danas očekuje objavljivanje javnog poziva Fonda za razvoj za odobravanje kredita za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava.

Imajući u vidu da su ekonomske mere privremenog karaktera pozivamo sve gore navedene privredne subjekte da se prijave za korišćenje mera za koje ispunjavaju uslove i na taj način iskoriste olakšice za privredu koje su utvrđene Programom ekonomskih mera.

Uputstvo za primenu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID 19 biće objavljeno na zvaničnim internet stranicama Ministarstva finansija, Privredne komore Srbije i Grada Čačka.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here