Gradska uprava u Čačku objavila je konkurs za kupovinu robota namenjenog Naučno tešnološkom parku u ovom gradu. U pozivu za dostavljanje ponuda navodi se da je reč o dvoručnom kolaborativnom robotu mase 38 kilograma, i dodaju se druge karakteristike.

„Robotske ruke treba da imaju jednu integrisanu kameru, servo gripere i vakuumske hvataljke; grisana DeviceNet M/S fieldbus komunikacija; integrisana digitalna DeviceNet IO kartica sa 8 ulaznih i 8 izlaznih signala. Dohvat ruke robota je 559 mm, nosivost ruke robota je 500 grama; preciznost ponovljivosti programirane pozicije je 0,02 mm; nivo zaštite IP 30; maksimalna brzina kretanja robotske ruke 1,5 m/s; napajanje robotskog sistema 100-240 VAC, 50-60 Hz”, navodi se na insternet stranici PrGrada Čačka.

Pored toga robot mora da zadovolji i šest različitih standarda sigurnosti. Kvalitet i kontrolu dobara izvršiće ovlašćeno lice imenovano od strane Grada Čačka. U slučaju kvara uređaja ili bilo kakvih nepravilnosti u radu Ponuđač je dužan da otkloni sve nepravilnosti u roku od 48 sati. U slučaju da kvar ili nepravilnost u radu nije otklonjena u roku od 48 sati, Ponuđač je dužan da obezbedi zamenski uređaj istih ili boljih karakteristika. Garantni rok ne sme biti kraći od 24 meseca, a vreme isporuke ne duže od 50 dana.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here