Grad Čačak i Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) danas su raspitali tri javna poziva, i to za stručnu praksu, samozapošljavanje i subvencije poslodavcima.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
U program stručne prakse se uključuju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita.

Ovaj javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u „Čačanskim novinama“ do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.09.2020. godine.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima sa teritorije grada Čačka koji se vode na evidenciji NSZ-Filijala Čačka i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva, a dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250.000,00 dinara, odnosno 270.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.
Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja u „ Čačanskim novinama“, a poslednji rok za prijem zahteva je 25.06.2020.godine.

Suvbencija poslodavcima  za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima namenjena je poslodavcima iz privatnog sektora, sa sedištem na teritoriji grada Čačka, koji će zaposliti do 5  nezaposlenih lica sa teritorije grada Čačka, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, koja su prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje –  Filijala Čačak, najmanje 3 meseca pre dana podnošenja zahteva.
Subvencije se odobravaju poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima  u jednokratnom iznosu od 220.000,00 dinara po licu, osim u slučaju zapošljavanja lica odraslih u hraniteljskoj porodici, osoba sa invaliditetom, samohranog roditelja, roditelja kome je odlukom nadležnog suda povereno samostalno vršenje roditeljskog prava i Roma, kada se  subvencija dodeljuje u iznosu od 300.000,00 dinara po licu.

Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja u „ Čačanskim novinama“, a poslednji rok za prijem zahteva je 25.06.2020.godine.

1 KOMENTAR

  1. Zasto su Romi , vredniji gradjani Srbije ,od nas samih Srba.. Gospodine ,koji si pravio ,plan raspodele novcanih sredstava,zapitaj se…vredjas nas.Gde je sad zastitnik prava gradjana.

Leave a Reply to Dragacevac Odustani od odgovora

Please enter your comment!
Please enter your name here