Iz  budžeta  grada  Čačka  za  110  sportskih klubova i udruženja  u  ovoj  godini  opredeljeno je  85 miliona dinara. To je samo jedan od  zaključaka  sa današnje 106. Sednice Gradskog veća . Osim toga doneta je i odluka o dodeli sredstava udruženjima  za  realizovanje  programa od  javnog  interesa  u 2020.  i   prihvaćen  predlog  Programa  zaštite, uređenja i korišćenja  poljoprivrednog zemljišta  na  teritoriji  grada Čačka  za ovu  godinu.

Saglasnost na Program  zaštite, uređenja i korišćenja  poljoprivrednog zemljišta  na  teritoriji  grada Čačka  dalo je resorno ministarstvo.  Trenutno  grad ima  13 sklopljenih ugovora  o korišćenju zemljišta na  površini od 67 hektara. Godišnji zakup iznosi  3450   evra. Institut za voćarstvo  besplatno koristi  72 hektara.  Novim Programom je predviđeno davanje u  zakup u  ovoj  godini  oko 300 hektara  u  57 katastrskih opština. Na  području Čačka  ima  37 500 hektara obradivog zemljižta. Zemlja se  daje u zakup na  period  od 20 godina ako  se radi o  višegodišnjim zasadima , dok ako je u pitanju   druga  proizvodnja   period zakupa  može  biti  kraći.

Osim o pragramu   izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljižta,   gradski većnici su  prihvatili  i predlog da za 43  udruženja  građana iz  gradskog  budžeta  u ovoj  godini  bude izdvojeno oko   11 miliona  dinara . To je  nešto više  novca  nego u  2019. Jedan od zaključaka sa današnje sednice  Gradskog veća  je i da  Iz  budžeta  grada  Čačka  za  110  sportskih klubova i udruženja  u  ovoj  godini  bude  opredeljeno   85 miliona dinara. Nadležni kažu da  taj iznos  u 2020. nije smanjen  u poređenju sa  2019. Iako je  bilo manje sportskih   aktivnost zbog   epidemije  izazvane  virusom  COVID 19.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here