VŠTSS je pionir visokog obrazovanja u Čačku i prva visokoškolska ustanova u ovom delu Srbije.

Iako je počela skromno, sa dva smera, danas je škola moderna ustanova visokog obrazovanja, akreditovana, državna ustanova koja je odškolovala više od 7000 inženjera različitih profila. Danas se škola može pohvaliti sa oko 1000 aktivnih studenata na osnovnim i master strukovnim studijama koji dolaze iz Srbije i okruženja. Naši inženjeri prepoznati su na tržištu rada, a za aktraktivne studijske programe vlada pojačano interesovanje.
„U ovoj školi stasale su mnoge generacije uspešnih inženjera koji su radili na čitavom regionu, iznedrili se mnogi profesori. Iammo i studente koji rade u Evvropskoj Uniji i vrlo smo ponosni na naših 60 godina.Ovu proslavu posvetili smo Gradu, turbolentna vremena su iza nas i vverovatno ispred nas i škola se pokazala kao jedna žilava organizacija , spremna da se uhvati u koštac i da vodi borbu sa novim trendovima, da bude atraktivna i aktuelna, da prati šta se dešava na tržištu i da akredituje sve studijske progravme koji znače studentima. Sada imamo oko 1200 aktivnih studenata”, rekao je dr Dragan Brajović, direktor VŠTSS na današnjoj konferenciji za novinare. On je dodao da se nada da će ostati na putu strgukovnih studija i da će i u narednom periodu imati još puno razloga za slavlje.

Foto: GZS

Tekuću Godinu VŠTSS počela je školskom slavom, Svetim Savom koja je ove godine bila obogaćena izložbom pod nazivom ’Na putu svetlosti’’. Izložba, koja je još uvek dostupna za posetioce, posvećena je replici Vujanskog krsta patrijarha Pavla koji je darivan školi na čuvanje pre 13 godina.

U vanrednim okolnostima, nastavljeno je angažovanje na stručnim aktivnostima. Krajem maja meseca naši nastavnici prezentovali su svoje stručne i naučne radove na međunarodnoj konferenciji CIET 2020 koju organizuje naša partnerska škola Sveučilišni odjel za profesionalni studij u Splitu. Pored toga što je 16 nastavnika izlagalo svoje radove na ovoj partnerskoj konferenciji, naši profesori bili su angažovani i kao recenzenti za radove drugih autora. Podsetiću da je škola potpisnik ugovora o saradnji sa više partnerskih instucija u Evropskoj uniji, a do sada smo sa školom Kampus 02 u Gracu, Tehničkim institutom na Kritu i školom u Splitu imali više realizovanih projekata mobilnosti studenata i nastavnika putem Erasmus plus programa i CEPUS programa razmene.

Jelena Jovanović, šef odseka za menadžment ukazala je na akreditovane studijske programe i podsetila da šklopla ima osnovne i master strukovne studije.

„Na osnovnim strukovnim studijama akerditovano je osam strukovnih programa: elektroenergetika, elektronika i računarstvo, proizvodno mašinstvo, inženjerska informatika,grafička tehnika, propizvodni i ekološki menadžment i informacione teghnologije.Što s e tiče master strukovnih studija , od ove godine akreditovali smo još jedan novi studijski program, a to je propizvodno inženjerstvo, gde smo proširili spektar znanja iz proizvodnog menadžmenta i grafičke tehnologije. Ono čime se ponosiomo jeste da ove godine upisujemo 61.generaciju studenata n a osnovnim strukovnim studijama i četvrtu generaciju master strukovnih sthudija.Ponosimo s e i činjenicom da je diplomu visoke i više stručne spreme od osnivanja do danas steklo više od 7 000 inženjera”, rekla je Jelena Jovanović.

Foto: GZS

U okviru stručnih aktivnosti u jubilarnoj godini izdvaja se obuka za grafičke dizajnere koja se trenutno realizuje u našim laboratorijama i trajaće do jula meseca, a vode je najstručnija lica iz oblasti grafike. Projekat sprovodi Institut za razvoj i inovacije a finansiran je od strane Vestminsterske fondacije za demokratiju.Za obuku je vladalo ogromno interesovanje, pa je na planiranih 30 slobodnih mesta konkurisalo i preko 200 kandidata. Posebna prednost naše škole je postojanje savremno opremljenog Grafičkog centra u koji je škola iz sopstvenih sredstava izvojila više više miliona dinara samo tokom poslednje dve godine.
O aktivnostima rada VŠTSS vezane za unapređenje rada naučno istraživačke jedinice govorila je Anđelija Mitrović, šef mašinskog odseka.

„VŠTSS u proteklom periodu otvorila j e računarski centar koji j e opremljen sa 20 novih računara čime je rad na zahtevnim i grafičkim programima, studentima postao lakši i brži.Računari poslednje generacije omogućavaju studentima da sve komande budu na brz način izvršene i da sve ono što se modelira na računarima može brzo da se brzo odštampa”, naglasila je Anđelija Mitrović, šef mašinskog odseka.

“Ono što je bitno, mi smo studijske programe usaglasili sa potrebama okruženja, 2002.godine smo modernizovali nastavne programe i u svim akredaticionim ciklusima bili prvi koji smo akreditovali studijske programe.Ono što bih posebno naglasio je iskusan kadar ove ustanove koji radi u privredi više godina, jer naši nastavnici su iskusni kadrovi koji su rešili više problema u induistriji i praksi.Naši studijski programi forsiraju primenjena znanja i veštine . Bitne su i nastavne stručne baze gde imamo uređen prostor sa svim tehnologijama”, naglasio je dr Radisav Đukić.

Poseban akcenat je na promociji tradicionalnih izdanja periodike. Škola već 11 godina publikuje stručni časopis Tehnika i praksa i studentski list Indekspres. U duhu jubileja, promovisaćemo specijalne brojeve ovih časopisa koji koji će svojim obimom i kvalitetom dodatno doprineti proslavi 60 godina škole. Uz ove časopise, biće priređeno prošireno izdanje letopisa, mini-monografija, u kojoj će biti dostupni svi podaci o školi, od osnivanja, njenog razvoja i modernizacije, do rezultata koje je ostvarila do 2021. godine.

Završna svečanost proslave 60 godina škole planirana je za 30.oktobar u Domu kulture. Prateći program svečane dodele diploma toga dana sadrži i svečanu akademiju i bogat umetnički program. Podsetiću vas da je prilikom proslave pola veka škole čačanska publika dobila na poklon predstavu mjuzikl KOSA Ateljea 212 koja je svoje prvo izvođenje van Beograda imala baš u našem gradu. Akademija će biti svojevrsno podsećanje na spregu obrazovanja i privrede grada Čačka koja je osnovala školu 1960.godine, ali i predstaviti školu široj javnosti kao instituciju koja je odolela svim izazovima na koje je nailazila tokom 60 godina postojanja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here