Primarna selekcija, odnosno odvajanje otpada na „suvi“ i „mokri“ na mestu njegovog nastanka, prvi je korak u procesu zaštite životne sredine.Veći procenat izdvojenog otpada na mestu nastanka omogućava povećanje količina selektovanog otpada namenjenog daljoj upotrebi.

Javno komunalno preduzeće „Komunalac” Čačak obaveštava građane da vrši periodičnu podelu plastičnih kesa za primarnu selekciju otpada.

Važno je napomenuti i periode razgradnje pojedinih vrsta otpada, koji se mogu koristiti kao sirovine. Novinski papir se razgrađuje i do 12 meseci, aluminijumske konzerve od 10-500 godina, plastične kese od jednog do čak deset vekova, a staklene flaše i do 100.000.000 godina.

„Zelene kese za primarnu selekciju, delimo u objektima kolektivnog stanovanja (zgradama), u pakovanju od po 10 komada, predveđene za dva meseca korišćenja. Postavili smo odgovarajuća obaveštenja u ulazima zgrada, na oglasnim tablama, a naše kolege, angažovane na javnim radovima, kao i osobe sa invaliditetom ove pakete kesa ostavljaju u svakom ulazu ispred vrata stanova, izbegavajući neposredni kontakt sa stanarima, što je u skladu sa preporukama nadležnih organa vezanih za ponašanje u toku pandemije”, kaže se u saopštenju JKP „Komunalac”.

Podela kesa za primarnu selekciju se vrši svaka dva meseca.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here