U sistemu rada komunalnih službi, posevećuje se velika pažnja preventivnom delovanju, koje treba da predvidi i spreči neodgovorno ponašanje pojedinaca, u delovima grada koji su, može se reći, posebno pogodni za odlaganje raznog otpada, stvarajući divlje deponije. Takvim lokacijama se pridaje posebna važnost, pa je jedna od mera postavljanje video nadzora ili video klopki, kako bi se stalnim nadzorom sprečila zloupotreba ovih mesta.

Nadzorne kamere i video klopke, postavlja JKP „Komunalac“ po utvrđenom planu, a postavlja ih i Komunalna milicija i redovno se prati situacija na lokacijama.

Pored lokacija divljih deponija, ovaj vid prevencije i kontrole, postavlja se i na lokacijama podzemnih kontejnera i reciklažnih platoa.

DIVLJA DEPONIJA

Kao primer divlje deponije, ovoga puta ukazujemo na lokaciju u LJubiću, koja je karakteristična po tome, što je stvorena navika građana da bacaju građevinski, kabasti i drugi otpad na ovu lokaciju, pa i posle intervencije Komunalne milicije, čišćenja lokacije JKP“Komunalac“, odmah potom ponovo prave divlju deponiju.

BACANJE GRAĐEVINSKOG OTPADA

PREKRIŠIOCI ČISTE MESTO DIVLJE DEPONIJE

KAŽENJEN KORISNIK MORA DA OČISTI PROSTOR
Komunalna milicja redovno prati i ažurira podatke vezane za ove lokacije, otkriva počinioce i kažnjava ih po postuku koji opisujemo.

Postupak je sledeći: Kada se otkrije lice koje je bacilo otpad, sledi kazna i obaveza da se bačeni otpad ukloni. Ukoliko lice nije u mogćnosti da otpad ukloni, JKP „Komunalac“ to radi o njegovom trošku.

KOMUNALNA MILICIJA NA TERENU

KOMUNALAC ČISTI DIVLJU DEPONIJU

Podsećamo korisnike usluga na postupak odlaganja kabastog, vrtog i sličnog otpada, na ovom linku

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here