Čačak – Apelacioni sud u Kragujevcu ukinuo je presudu Višeg suda u Čačku od 10. aprila prošle godine kojom je 13 saobraćajnih policajaca čačanske stanice PU kažnjeno na ukupno 183 meseca robije zbog zloupotrebe službenog položaja ili primanja mita, a neki zbog oba dela. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. 

Na prvu presudu žalili su se i javni tužilac i advokati optuženih saobraćajaca. Tužilac je u žalbi naveo da je naredba za tajno praćenje i snimanje saobraćajaca izdata 24. februara 2016. samo prema četvorici policajaca, ali da se iz tajnih snimaka vidi da su još četvorica od 28. februara do 27. marta počinila pomenuta krivična dela, iako nisu bili obuhvaćeni naredbom o snimanju i praćenju sudije za prethodni postupak Višeg suda u Čačku.

Foto: RINA

Tužilac tvrdi da se takav materijal može koristiti u postupku i protiv druge četvorice, po Zakoniku o krivičnom postupku (za dela iz člana 162), dok je prvostepeni sud odbacio te dokaze. 

Apelacioni javni tužilac u Kragujevcu u svom podnesku tražio je da drugostepeni sud u tom gradu presudu

čačanskog preinači tako što će okrivljenima izreći kazne zatvora u dužem vremenskom trajanju, kao i meru bezbednosti zabrane vršenja

policijskog poziva u dužem roku od dosuđenog. 

Sa druge strane, u žalbama branilaca navodi se da je osamnaestoro svedoka koji su saobraćajcima dali novac na ime

oproštenog saobraćajnog prekršaja, u iskazima navelo da su oni pare dali samoinicijativno, kao čast, nakon što

su im od strane policajaca vraćena dokumenta, pa samim tim nema ni zahtevanja poklona od strane okrivljenih. 

Inače, prvostepeni sud utvrdio je da su da su saobraćajci od 27. februara do 25. maja 2016. godine na području Ibarske magistrale i pravcem Ugrinovci – Preljina – Katrga i Preljina – Ovčar Banja od više učesnika u saobraćaju primili novac kako ih ne bi kaznili za prekršaje. Više tužilaštvo je u dokazima priložilo i zapise načinjene kamerom, iz kojih se vidi da policajci uzimaju pare, dele među sobom na kraju smene komentarišući, na primer, da je pazar bio „92 evra i 30 hiljada dinara”, i stavljaju u dzep. To je zabeležila kamera unutrašnje kontrole MUP – a, koju su inspektori policije neopaženo postavili u patrolna kola svojih kolega i snimali ih mesecima. 

Presuda Višeg suda u Čačku kreće od četiri do 29 meseci zatvora, a sedmorica osuđenih, ukoliko bude ista, robiju bi

izdržavali u kućama, pod merom elektronskog nadzora. Inače, krajem 2016, pod istom sumnjom da su uzimali novac od

vozača, bilo je uhapšeno čak 33 policajca, ili trećina te policijske stanice u Čačku. Uskoro se očekuje i prva presuda za drugu polovinu optuženih, kojima sudi drugo veće Višeg suda u ovom gradu. 

Od okrivljenih je, u prvostepenoj presudi, oduzeta imovinska korist od ukupno 21.000 dinara i izrečena im je mera zabrane vršenja policijskog poziva u trajanju od jedne godine, ali tako što se vreme provedeno na izdržavanju kazne ne bi računalo u to. 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here