Obaveštavamo građane, pravna lica i preduzetnike da je Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, 111/2020) koja je stupila na snagu 28. avgusta 2020. godine, propisano da se radno vreme ugostiteljskih objekata ograničava tako da objekti koji nemaju baštu i noćni klubovi neće raditi od 21,00 čas do 06,00 časova narednog dana, dok objekti koji imaju baštu neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21,00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 01,00 časa do 06,00 časova narednog dana.

Takođe, istom Uredbom propisano je da radno vreme prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 do 06.00 časova narednog dana.

Nadzor nad primenom odredaba pomenute Uredbe vrše i inspekcijski organi Gradske uprave za inspekcijski nadzor grada Čačka.

Takođe, Ministar zdravlja Vlade RS doneo je Naredbu o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru („Sl. glasnik RS“, 111/2020) koja je stupila na snagu 29. avgusta 2020. godine, kojom se radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, zabranjuju javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 30 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5m, odnosno na svaka 4m2 može biti prisutno jedno lice.

Nepostupanje po zdravstvenim propisima, odlukama i naredbama za vreme epidemije zarazne bolesti kojim se određuju mere za njeno suzbijanje ili sprečavanje, predstavlja krivično delo iz člana 248. Krivičnog zakonika.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here