Posle  Beograda , juče je i u  Čačku  otvoren  Centar za  obuku profesionalnih  vozača  koji će  omogućiti sticanje licence i CPC-a , odnosno  Sertifikata o stručnoj  kompetentnosti.   U  Centru   će  se obavljati  početne  i  periodične obuke .   Rad  profesionalnih   vozači na taj  način biće na  višem  nivou što  će značajno  doprineti  većoj  bezbednosti u saobraćaju ,  kažu  nadležni .

    U  Centru za  obuku profesionalnih  vozača  u Čačku  svi profesionalni  vozači   koji   imaju  Sertifikat  o stručnoj   kompetenciji    mogu da obave  periodičnu  , odnosno  dnevnu obuku  u trajanju od sedam  časova  , ali  i  dodatnu   I početnu  obuku . Već  prvog dana   u  Čačku je vladalo  veliko interesovanje za  praktično dodatno usavršavanje  profesionalnih  vozača . 

Foto: Infopress

Centar  u  Čačku    registrovan   je   kod   Agencije   za  bezbednost  saobraćaja .  Dobio je sve  dozvole za  rad  u domenu  prevoza  putnika  i tereta .  Otvoren je u okviru  Centra  za  motorna  vozila  AMSS. Dodatna obuka  vozača, odnosno  izdavanje licenci   samo je  jedan segment  njihovog rada.

Foto: Infopress

     Profesionalni  vozači u  Centru u  Čačku   moći će da  steknu    znanja koja  do sada  nisu   imali   priliku da  dobiju  čak ni u auto školama, kažu nadlešni . Osim poznavanja rada sa tahografima  polaznici obuke  imaće  priliku i da se upoznaju  kako sa domaćim,  tako i sa  evropskim propisima u  transportu .

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here