Od 1. oktobra 2020. godine počinje primena pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema (CIS) – eTurista.

Od tog datuma ugostititelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko CIS-a. Ugostitelji su dužni da preko CIS-a, na propisan i istinit način unose podatke o korisniku usluge smeštaja.

Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr; u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma; u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, da radi evidentiranja podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Za nepoštovanje gore navedene obaveze Zakon o ugostiteljstvu propisao je novčane kazne i to:

Pravna lica 200.000 – 800.000

Odgovorno lice u pravnom licu 15.000 – 40.000

Preduzetnik 60.000 – 200.000

Fizičko lice 150.000 – 350.000

Sve informacije možete dobiti na sajtu Gradske uprave grada Čačka – turistička inspekcija i/ili u kancelariji br.115 Gradske uprave za inspekcijski nadzor (ul. Župana Stracimira br.2), odnosno na telefon 064/825-5720 (Dragoman Paunović, šef turističke inspekcije).

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here