Čačak – Gradska uprava za inspekcijski nadzor u Čačku podnela je prekršajni nalog protiv Branke R. (69) iz ovog mesta, tereteći je da je prekršila gradsku odluku o postavljanju manjih montažnih objekata.

Na osnovu tog naloga Prekršajni sud u Čačku pokrenuo je postupak protiv okrivljene koji je još u toku a vodi ga predsednik Prekršajnog suda, Danka Đorđević Grujičić.

Foto: RINA

Zanimljivost u ovom slučaju jeste, na osnovu dokumenata u koje je agencija RINA imala uvid, što je okrivljena na javnoj površini držala pokretna kolica sa propagandnim materijalom svoje Crkve, Jehovinih svedoka.

U izveštaju o intervenciji, kojeg je ovdašnja inspekcija sačinila 18. septembra prošle godine, navodi se da su u malom parku u Železničkoj ulici zatečena dva lica koja su izvršila zauzeće javne površine postavljanjem reklamnog panoa.

„Prišli smo, predstavili se i na uvid zatražili odobrenje Gradske uprave za urbanizam, ali je lice izjavilo da odobrenje nisu u obavezi da imaju, što je suprotno članu 34. odluke o privremenim objektima. Od lica je na uvid zatražena lična karta i sačinjen prekršajni nalog na ime Branke R. jer je učinila prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 25.000 dinara”.

Na saslušanju u Prekršajnom sudu okrivljena je izjavila, pored drugog:

„Ja sam Jehovin svedok, to je ispovedanje moje lične vere koje mi je po Ustavu zagarantovano. Kolica na kojima se nalazio materijal su u skladu sa slobodom veroispovesti. Mi smo registrovani, ja pričam sa okruženjem i pomeram kolica, pa javna površina bude zauzeta onoliko koliko se zadržim sa prolaznicima. Smatram da nisam zauzela javnu površinu niti postavila montažni objekat, jer je on pokretan. Radi se o zauzeću javne površine kao što je zauzimaju i majke sa decom prilikom guranja kolica”.

Međutim, okrivljena je sa svoje strane Prekršajnom sudu podnela zahtev za sudsko odlučivanje navodeći da prekršajni nalog nije pravilan i da se u njemu ne navodi za koji prekršaj se ona konkretno tereti. Dostavila je i iz sudske prakse gde se vidi da su prethodnih godina u više srpskih gradova Jehovini svedoci sedam puta bili oslobođeni optužbi da su na isti način prekršili zakon navodnim zauzećem javnih površina.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here