Svetski dan učitelja (prosvetnih radnika) se održava u celom svetu svake godine na dan 5. oktobra. Dan prosvetnih radnika u Srbiji se obeležava 8. novembra. Održava se od 1994. godine. Cilj ovog dana je da se pruži podrška prosvetnim radnicima kao i da se osigura da potrebe budućih generacija nastave da budu ispunjene od strane učitelja.

Svetski dan učitelja obeležava se 5. oktobra. Proglasile su ga Ujedinjene nacije sa ciljem da se istakne uloga učitelja u obrazovanju i razvoju dece i naglase principi i preporuke o položaju učitelja i nastavnika.[Svetski dan učitelja ustanovila je organizacija UNESKO 1994. godine. Ova organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu je specijalna organizacija Ujedinjenih nacija osnovana 1946. godine.

NJena uloga je u doprinosu saradnje među nacijama kroz obrazovanje, nauku i kulturu. Godine 1966. su na specijalnoj konferneciji usvojene preporuke o statusu učitelja. Peti oktobar posvećen je suštinskoj ulozi učitelja u pružanju relevantnog i odgovarajućeg znanja deci, mladim ljudima i odraslima. Cilj ovog dana je pružanje podrške prosvetnim radnicima, kao i da učitelji pružaju adekvatno znanje i obrazovanje budućim generacijama.U mnogim zemljama postoji ozbiljan nedostatak prosvetnih radnika. Govori se o dva miliona novih radnih mesta i još 18 miliona učitelja će biti potrebno da bi se postiglo adekvatno osnovno obrazovanje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here