U Gornjem Milanovcu u planu je gradnja još jedne industrijske zone Srčanik, na lokaciji od Milanovca ka Takovu. Opština je oglasila rani javni uvid u materijal za izradu izmene i dopune plana detaljne regulacije za novu radnu zonu Srčanik u Klatičevu.
Kako se navodi prostor predviđen za novu radnu zonu u funkciji je poljoprivrede i u potpunosti je neizgrađen, a razvoju radne zone na ovom prostoru pogoduje dobra saobraćajna povezanost, neizgrađenost, blizina vodene površine, kontakt sa zelenim – šumskim pojasom, što doprinosi povoljnoj organizaciji poslovanja i zaštite životne sredine od mogućih negativnih uticaja.
Položaj nove radne zone u kontaktu sa putnim pravcem koji povezuje Gornji Milanovac sa budućom trasom auto-puta ka Takovu, doprinosi lakoj dostupnosti i mogućnosti razvoja poslovno proizvodnih sadržaja na ovom prostoru.
Ukupna površina zahvata plana je 32,20 ha, a u njegovom obuhvatu se nalaze: poslovno-proizvodna zona, zona zelenila uz saobraćajnice, saobraćajne površine i zona komunalnih funkcija.
U okviru zone poslovanja, koja bi trebalo da se prostire na 256.838,47 m2 definisane su građevinske parcele koje se mogu ukrupniti ili deliti, tako da minimalna površina građevinske parcele bude 1.000 m2.

Plan namene površina (Foto: Opština Gornji Milanovac/ Urbanprojekt)
U okviru površina ove namene mogu se graditi objekti poslovnih, komercijalnih, uslužnih delatnosti (male i srednje firme, servisi, radionice, skladišta, benzinske stanice), ali i objekti u funkciji proizvodnje i drugih sadržaja namenjenih razvoju privredne delatnosti, među koje spadaju: privredni objekti malih i srednjih preduzeća, proizvodno zanatsvo, prehrambena industrija, tekstilna industrija, skladišta, robno-distributivni centri, servisne zone i slično.
Na opredeljenim građevinskim parcelama u blizini državnog puta koje su manje površine u odnosu na parcele u zaleđu, mogu se organizovati sadržaji kojima pogoduje blizina glavnog saobraćajnog toka odnosno laka dostupnost i preglednost, kao što su objekti poslovnih, komercijalnih i uslužnih delatnosti (male i srednje firme, servisi, radionice, skladišta, benzinske stanice), ali i proizvodni objekti, skladišta i sl., sve u skladu sa potrebama korisnika.
Obrađivač plana je preduzeće Urbanprojekt.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here