Pretraga vesti

Za sutra je zakazana Treća sednica Skupštine grada Čačka

post-title


Treća Sednica Skupštine grada Čačkazakazana je za sutra, u utorak, 20. oktobra 2020. godine. Sednica će početi u 10 časova. Prethodna sednica održana je 24. i 25. septembra.

Za Sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Predlog odluke o verifikaciji mandata odbornika

2. Predlog odluke o Izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Čačka za 2020. godinu

3. A) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Komunalac“ Čačak za 2020. godinu
B) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene programa korišćenja budžetske pomoći JKP „Komunalac“ Čačak za 2020. godinu

4. A) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2020. godinu
B) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene programa korišćenja budžetske pomoći JKP „Gradsko zelenilo“ Čačak za 2020. godinu
V) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa održavanja javnih zelenih površina u gradu Čačku za 2020. godinu

5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Moravac" Mrčajevci za 2020. godinu

6. A) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene programa poslovanja JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu
B) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene programa korišćenja budžetske pomoći JP „Gradac“ Čačak za 2020. godinu

7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa rada Javne ustanove „Turistička organizacija Čačka“ za 2020. godinu

8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene programa rada i Finansijskog plana Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Mladost“ Čačak za 2020. godinu

9. A) Izveštaj o radu doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2019. godinu
B) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune plana i Programa rada doo „Naučno tehnološki park Čačak“ Čačak za 2020. godinu

10. A) Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za 2019/2020. godinu
B) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ Čačak za radnu 2020/2021. godinu

11. A) Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za 2019/2020. godinu
B) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Radost“ Čačak za radnu 2020/2021. godinu

12. Predlog plana detaljne regulacije za rekonstrukciju dalekovoda 110 kv br. 115/1 TS „Kraljevo 1“ - TS „Čačak 3“ (deonica na teritoriji grada Čačka)

13. A) Predlog odluke o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju Ustanove Narodni muzej Čačak
B) Predlog odluke o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju ustanove Dom kulture Čačak
V) Predlog odluke o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju Ustanove Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak
G) Predlog odluke o Izmenama i dopunama odluke o organizovanju ustanove Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“
D) Predlog odluke o Izmenama i dopunama odluke o osnivanju Ustanove kulture „Gradsko pozorište Čačak“ Čačak

14. Predlog rešenja o utvrđivanju većeg broja dece u vaspitnim grupama u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Čačak u radnoj 2020/2021. godini

15. Predlog odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

16. Predlog odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje za teritoriju grada Čačka

17. Izveštaj o radu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Čačak za period od 01.01. - 30.06.2020. godine

18. Predlog odluke o nagrađivanju protivgradnih strelaca sa teritorije grada Čačka u 2020. godini

19. Predlog rešenja o otuđenju iz javne svojine grada Čačka poslovnog prostora br. 4 u objektu br. 4 na kp. br. 5417/1 KO Čačak

20. Izbor pojedinih članova radnih tela Skupštine

21. Predlozi Komisije za kadrove i mandatno imunitetska pitanja

22. Odbornička pitanja i odgovori

Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar