Pretraga vestiDrobnjak više ne može da bude v.d. direktor "Puteva Srbije"

post-title


Državna revizorska institucija konstatovala je u svom izveštaju da “Putevi Srbije“ krše Zakon o javnim nabavkama, kao i da Zoran Drobnjak više ne može da bude vršilac dužnosti direktora tog javnog preduzeća, pošto je u tom statusu već šest godina.

Nadzorni odbor JP “Putevi Srbije“ treba da pokrene inicijativu za imenovanje direktora preduzeća u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, navedeno je u preporukama izveštaja o reviziji. Takođe, revizor je naveo da su “Putevi Srbije“ u obavezi da u roku od 90 dana dostave odazivni izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti i dokaze o postupanju po datim preporukama.

Foto: RINA

Revizor navodi da Drobnjak više od šest godina obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora preduzeća, što nije u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, kojim je propisano da period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine.

U izveštaju revizora se navodi da je JP “Putevi Srbije“ u 2018. i 2019. nabavilo dobra, usluge i radove u iznosu od 51,38 milijardi dinara bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama. Takođe, “Putevi Srbije“ nisu dokumentovali da su procenjenu vrednost javnih nabavki utvrđivali u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, za procenjenu vrednost 51 javne nabavke u iznosu od 7,18 milijardi dinara.

Preduzeće je pokrenulo 30 postupaka javnih nabavki procenjene vrednosti 6,01 milijarde dinara a da nisu bili ispunjeni uslovi za pokretanje postupaka. I postupke i aktivnosti na dodeli ugovora Putevi Srbije nisu sproveli u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kod 22 javne nabavke procenjene vrednosti 4,63 milijarde dinara.

Za uređenje oblasti koje su bile predmet revizije dato je 14 preporuka.

Vršilac dužnosti direktora “Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak izjavio je da će to javno preduzeće poštovati preporuke Državne revizorske institucije po pitanju javnih nabavki.

Kada je reč o zahtevu revizora za imenovanje novog direktora, Drobnjak kaže da je na vladi da raspiše konkurs.Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar