Pretraga vesti

Geografsko-ekološkom društvu Čačak prvo mesto na konkursu Ministarstva zaštite životne sredine (VIDEO)

post-title


Na konkursu Ministarstva zaštite životne sredine Geografsko-ekološko društvo osvojilo je prvo mesto sa projektom TV serijal "Kakva blaga čuva Ovčarsko-kablarska klisura"

Geografsko ekološkom društvu iz Čačka na konkursu Ministarstva zaštite životne sredine odobren je projekat TV serijal "Kakva blaga čuva Ovčarsko-kablarska klisura".
Konkursna komisija ministarstva je od 275 prijava najbolje ocenila projekat čačanskog udruženja koje postoji od 2006. godine i svoje ciljeve ostvaruje kroz formalne i neformalne vidove obrazovanja u oblasti zaštite životne sredine. Od osnivavanja do danas društo je realizovalo 23 projekta koje su finansirali lokalna samouprava, resorna ministarstva i međunarodne organizacije. Društvo je sarađivalo sa preko 40 partnera, a preko 700 učenika učenika uzelo je učešće na jednodnevnim i višednevnim edukativnim kampovima, seminarima i radionicama. Cilj udruženja je sticanje praktičnih znanja i veština kao i povezivanje nastavnih sadržaja iz prirodne grupe predmeta biologije, hemije i fizičke geografije.
U okviru odobrenog projekta snimaće se 4 emisije sa sledećim temama:

  1. Geodiverzitet i predeone vrednosti klisure;
  2. Flora i vegetacija klisure sa posebnim osvrtom na retke, endemične, ugrožene i zaštićene vrste;
  3. Fauna klisure sa posebnim osvrtom na ptice i IBA zonu;
  4. Antropogeni uticaji u području klisure i mere zaštite.

U projekat je uključeno 12 učenika iz Prehrambeno ugostiteljske, Medicinske, Ekonomske i osnovne škole Vuk Karadžić. Učenici učestvuju u pripremi i snimanju emisija kao naratori dok profesori mentori pripremaju scenario za emisije. Emisije se snimaju na terenu na prostoru zaštićenog područja PIO "Ovčarska kablarska klisura".
Na primer emisija o geodivezitetu obuhvatiće naznačajnije objekte geonasleđa na prostoru klisure kao što su sama klisura, uklješteni meandri, pećine Turčinovac i Kađenica, slapovi Banjskog potoka. Emisije se snimaju na terenu i učenici će na praktičan način objasniti načine postanka ovih objekata, njihov značaj kao i način kako treba da ih čuvamo. Cilj je da se šira javnost Čačka ali i čitave Srbije bolje upozna sa vrednostima klisure.

Mentori učenicima su profesori, članovi geografskog društva, učesnici i organizatori mnogobrojnih ekoloških akcija i edukacija: Živadinka Jovanović Milićević, profesor biologije u Osnovnoj školi ''Vuk Karadžić'' za oblast faune, Danka Adžemović profesor biologije u Mašinsko-saobraćajnoj školi za oblast flore, Aneta Petrović, profesor hemije u Prehrambeno-ugostiteljskoj školi za oblast antropogenog uticaja i mera zaštite , Goran Šipetić, profesor geografije u Ekonomskoj školi i Medicinskoj školi u Čačku za oblast geonasleđa. Koordinator projekta je Ivan Rvović, profesor geografije u osnovnoj školi ''Vuk Karadžić''.

Partner na projektu je TV Galaksija 32 i emisije se prikazuju na ovoj televiziji. Nakon toga biće dostupne na youtube kanalu udruženja i televizije. Zahvalnost za realizaciju projekta dugujemo i Turističkoj organizaciji Čačka sa čijeg smo katamarana snimali posebne kadrove emisija koji se tiču ptica i živog sveta jezera Međuvršje kao stručnim savetima i obilju materijala koji smo dobili od šefa čuvarske službe TOČ-a Gorana Nikolića.

https://www.youtube.com/watch?v=zvvTcAPS9hI
Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar