Zakonom je predviđeno uspostavljanje registra Socijalna karta, jedinstvene i centralizovane evidencije u elektronskom obliku.

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o socijalnoj karti, kojim je predviđena pravednija raspodela novca opredeljenog za socijalna davanja.

Zakonom o socijalnoj karti predviđeno je uspostavljanje registra Socijalna karta, jedinstvene i centralizovane evidencije u elektronskom obliku, koja sadrži tačne i ažurne podatke o socijalno-ekonomskom statusu pojedinaca i sa njim povezanih lica i koja omogućava korisnicima podataka da obavljaju poslove obrade podataka radi utvrđivanja činjenica neohpodnih za ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Zakon će početi da se primenjuje 1. marta 2022. godine.

Skupština je usvojila i autentično tumačenje odredbe Zakona o sprečavanju korupcije kojim je definsano na koga se odnosi pojam javni funkcioner.

Pojam javni funkcioner u Zakonu o sprečavanju korupcije odnosi na lica koja su neposredno birana od strane građana, kao i na lica koje bira, postavlja ili imenuje Narodna skupština, predsednik Republike, Skupština AP Vojvodina, Vlada Vojvodine, organi jedinica lokalne samouprave, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Vrhovni kasacioni sud.

Poslanici su usvojili i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto u oblasti odbrane, kao i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Severne Makedonije o saradnju u oblasti protiv krijumčarenja migranata.

Zakon o socijalnoj karti, čiji će predlog od sutra biti pred poslanicima u Skupštini Srbije, omogućiće pravedniju raspodelu pomoći za najugroženije i veću transparentnost socijalnih davanja, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja.

Zakon će početi da se primenjuje od 1. marta 2022. godine.

Socijalna karta je jedinstven registar koji će obezbediti pravedniju raspodelu tako što će prava ostvarivati samo oni kojima je pomoć potrebna i koji ispunjavaju uslove, kažu u ministarstvu.

U socijalnoj karti neće se voditi i obrađivati podaci o svim građanima Srbije, već podaci o korisniku i sa njima povezanim licima koji su neophodni za utvrdivanje socijalno-ekonomskog statusa odnosno za ostvarivanje prava i usluga iz socijalne zaštite.

Takođe vodiće se i obrađivati podaci o ostvarenim pravima i uslugama iz socijalne zaštite koje neko koristi ili je koristio, zatim podaci o pravima i uslugama koje su u postupku ostvarivanja i podaci o odbačenim i odbijenim zahtevima, odnosno neostvarena prava.

Socijalna karta će obezbediti što potpuniji obuhvat socijalno ugroženog stanovništva uz smanjivanje greške isključenosti. Doprineće smanjivanju “neopravdanog” dodeljivanja prava na socijalnu zaštitu, uz smanjivanje greške uključenosti.

Obezbediće brže reagovanje u slučaju promena koje utiču na socijalno-ekonomski status i ujednačavanje podataka koji se koriste u postupcima koji se vode u socijalnoj zaštiti.

Socijalna karta će obezbediti i podatke za sve informacione sisteme u okviru ministarstva i za druge institucije koje su korisnici podataka.

Taj jedinstveni registar biće i podrška u kreiranju socijalne politike i doprineti boljem sagledavanju socijalno – ekonomskog statusa populacije.

Po osnovu unapređenja kvaliteta podataka, kažu, biće obezbeđena bolja targetiranost davanja i usluga i druge koristi, to jest lakše ostvarivanje prava.

U Ministarstvu za rad objašnjavaju da pojedinac može da bude korisnik socijalnih davanja po više osnova, na primer, novčane socijalne pomoći i dodatka za tuđu pomoć i negu.

Navode da je Zakon o socijalnoj karti ustvari tehnički zakon, jer se odnosi na formiranje elektronskog registra o socijalno-ekonomskom statusu korisnika prava.

Pokazatelji koji se prate iz određene oblasti socijalne zaštite, a pre svega pokazatelji socijalne uključenosti, od značaja su da se prate i nakon primene ovog zakona.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here