Pretraga vesti

In memoriam: Preminuo Prof. dr Dragan Golubović

post-title


Prof. dr Dragan Golubović rođen je 21. maja 1947. godine u Lopašu (opština Požega) u porodici Milomira i Natalije Golubović. Posle osnovnog obrazovanja u svom mestu, 1966. godine završio je Tehničku školu u Užicu, a 1971. godine diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

Magistarsku tezu „Razmatranje mogućnosti korišćenja ekvivalenta strugotine pri optimizaciji obrade metala bušenjem“ odbranio je 1975. godine, a doktorsku disertaciju „Prilog optimizaciji stabilnosti upravljanja automobila“ 1980. godine na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu.

 

Prvo zaposlenje profesora Golubovića bilo je u Tehničkoj školi u Čačku 1970. godine, a 1975. godine na tek osnovanom Pedagoško-tehničkom fakultetu u Čačku evidentiran je kao prvi zaposleni u matičnoj knjizi zaposlenih. Razvojni put Dragana Golubovića na čačanskom Fakultetu počeo je izborom u zvanje asistenta, po tom docenta 1980. godine, vanrednog profesora 1985. U zvanje redovnog profesora izabran je 1992. godine.

 

Profesor Golubović je svoj radni vek koji je trajao 42 godine posvetio istraživanjima u tehnici i obrazovanju. Poseban doprinos postigao je u rezultatima koji su se odnosili na unapređenje obrazovanja iz oblasti tehnike i informatike za različite obrazovne nivoe, od osnovnog do visokog. Šire polje njegovog stručnog i naučnog interesovanja bila je primenjena mehanika, oblasti: dinamike sistema, mehanike tribologije, projektovanje specijalnih mehaničkih i mehatroničkih sistema i razvoj eksperimentalnih metoda u tim oblastima. Realizovao je brojne naučnoistraživačke i razvojne projekte, a na 19 projekata bio je rukovodilac naučnoistraživačkih timova. Autor je šest monografija, šest univerzitetskih udžbenika i preko pedeset drugih publikacija. Bio je autor ili kooautor više od 250 radova objavljenih na stručnim i naučnim skupovima, časopisima, zbornicima radova i drugim publikacijama. Bio je kreator nekoliko tehničkih rešenja. Zaslužan je za razvoj fakultetskih laboratorija: za mehaniku i za mehatroniku.

 

Postavio je temelje tehničkog i informatičkog obrazovanju u Srbiji i više od 30 godina svesrdno se zalagao za unapređivanje visokog obrazovanja nastavnika iz te oblasti. Kao odgovor na potrebe industrije, inicijativom i radom doprineo je razvoju novih studijskih programa na Fakultetu: Tehnika i informatika i Mehatronika (1990. godine) koji su omogućili stručno obrazovanje mnogim profesorima tehnike i informatike i diplomiranim inženjerima mehatronike. Predavao je više predmeta a najviše se posvetio predmetima: Tehnička mehanika, Mehanika mašina i Inženjerska mehanika. Autor je Didaktičke zbirke za tehničko i informatičko obrazovanje od 5. do 8. razreda (od 1990. godine). Više od 20 generacija osnovaca je predmet Tehničko obrazovanje, sada Tehničko i informatičko obrazovanje, učilo iz udžbenika čije je potpisnik bio profesor Golubović.

 

Vezanošću za školovanje budućih profesora tehničkog obrazovanja i profesora tehnike i informatike, kasnije master profesora tehnike i informatike, prof. dr Dragan Golubović je posebnu pažnju posvećivao njihovom inicijalnom obrazovanju, a potom i stručnom usavršavanju organizujući konferencije (Aktuelna pitanja radnog i politehničkog obrazovanja u Srbiji 1980, Tehničko i informatičko obrazovanje 2006, 2008, 2010, 2012. ), seminare i posebne projekte. Mentorski je radio sa 450 diplomaca, 18 magistara i šest doktorskih disertacija.

 

Sarađivao je sa institutima, a u saradnji sa privredom ostvario je značajne rezultate u usvajanju novih proizvoda čineći značajnu podršku kako velikim industrijskim sistemima tako i maloj privredi. U cilju profesionalnog usavršavanja više puta je boravio na poznatim institutima i univerzitetima u zemlji i inostranstvu (MADI Moskva, ČVUT Prag, Tehnički univerzitet u Drezdenu, Tehnički univerzitet u Temišvaru, Univerzitet Lankaster i dr.).

 

Profesor Golubović je obavljao značajne stručne i rukovodeće poslove na Fakultetu – bio je šef Katedre (1980-1982, 2001-2012), prodekan za nastavu (1986-1988), dekan (1988-1992). Na Univerzitetu u Kragujevcu bio je prorektor za finansije i razvoj (1994-1996), član Veća za tehničke nauke i član Saveta Univerziteta. Bio je član Prosvetnog saveta Srbije (1982-1986), predsednik Komisije za tehničko obrazovanje (1980-1990), član Komisije za Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (2001-2008), predsednik Komisije za licencu za predmet Tehničko i informatičko obrazovanje Ministarstva prosvete Republike Srbije (2006-2011).

 

Dobitnik je brojnih priznanja, od kojih se izdvaja Decembarska nagrada grada Čačka koja mu je dodeljena u godini penzionisanja. Na samoj dodeli priznanja profesor Golubović je rekao: - Hvala gradu Čačku što je bio inicijator za formiranje nekadašnjeg Pedagoško -tehničkog, a danas Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, na kome sam postigao sve rezultate zbog kojih sam danas nagrađen.- rekao je te 2012. godine.

 

Ove 2021. godine rezimira se ne samo profesionalni rad profesora Golubovića već i njegov život. Posebno ponosan na svoje sinove, profesor Dragan Golubović je smatrao da je njegova porodica zapravo njegov najveći uspeh.

 

Prof. dr Dragan Golubović, redovni profesor u penziji biće sahranjen u subotu 20. februara u 12 sati na Gradskom groblju u Čačku.

Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar