Pretraga vesti

Predstavljeni javni pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu. Nezaposlenost u Kraljevu smanjena za 13,6 procenata

post-title


Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Kraljevo, u saradnji sa Lokalnim savetom za zapošljavanje grada Kraljeva, predstavila je javne pozive odnosno programe i mere za 2021. godinu.

Prema rečima gradonačelnika grada Kraljeva dr Predraga Terzića, lokalna samouprava godinama sarađuje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje - Filijala Kraljevo, Regionalnom privrednom komorom Kraljevo, Školskom upravom i brojnim udruženjima u cilju smanjenja nezaposlenosti na teritoriji našeg grada. 

On je podsetio da je iz budžeta Grada tokom 2020. godine izdvojeno 10.000.000 dinara za podršku merama aktivne politike zapošljavanja, a udruživanjem sredstava sa dodatnim finansijama Nacionalne službe za zapošljavanje, tokom prethodne godine uspešno je sprovedeno nekoliko veoma značajnih poduhvata od programa stručne prakse, preko javnih radova, do pomoći ljudima koji žele da sami sebi obezbede posao. 

„Tokom 2020. godine kroz program javnih radova zaposleno je 35 lica, preko stručne prakse 32 lica, a 15 lica je uspelo da se samozaposli“, izjavio je gradonačelik. 
Kako je istakao, prethodne godine značajno je smanjen broj nezaposlenih lica na evidenciji kraljevačke Filijale Nacionalne službe. 

„Prema podacima iz decembra meseca 2020. godine, na evidenciji se nalazilo 8.733 lica, pri čemu dominiraju žene u ukupnom procentu od 61 odsto. Ukupan broj dugoročno nezaposlenih je 5.972, što je 68,4 odsto od ukupnog broja sa evidencije, ali kada govorimo o ukupnoj nezaposlenosti u odnosu na decembar 2019. godine imamo umanjenje od 13,6 odsto“, naglasio je Terzić. 

Gradonačelnik je pojasnio da će grad Kraljevo, s obzirom da je na nivou Republike Srbije promenjen način donošenja planskih dokumenata u pogledu zapošljavanja, kao i da je krajem februara usvojena strategija koji će važiti za period od 2021. do 2026. godine, doneti planski dokument koje će se odnositi na 2021, 2022. i 2023. godinu. Iz tog razloga formirano je radno telo koje čine predstavnici svih relevantnih organizacija, počevši od Nacionalne službe za zapošljavanje, preko Školske uprave, Regionalne privredne komore Kraljevo i svih relevantnih subjekata značajnih za ovu temu. 

„Naš cilj je da smanjimo broj, na prvom mestu, onih lica koja su dugoročo nezaposlena, a to se prvenstveno odnosi na lica koja su mlađa od 30 godina, lica koja su starija od 50 godina, na pripadnike romske zajednice i na osobe sa invaliditetom. Važno je da teže zapošljive kategorije na teritoriji našeg grada dobiju mogućnost zaposlenja“, istakao je Terzić, pa dodao:

„U tome nam pomažu i preduzeća koja prvenstveno zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Uveren sam da ćemo kroz dualno obrazovanje, koje imamo u nekoliko kravljevačkih stručnih škola, uspeti da zaposlimo mlade ljude u onim preduzećima gde su obavljali stručnu praksu, praktično odmah po diplomiranju.“ 
Terzić je naveo da saradnja sa Mašinsko tehničkom školom „14. oktobar“ u pogledu obrazovanja krojača koji se zapošljavaju u Taj grupi, saradnja sa Elektro-saobraćajnom školom „Nikola Tesla“, gde se obrazuju monteri koji posao dobijaju uglavnom u Elektromontaži i drugim preduzećima, saradnja sa Šumarskom školom, čiji učenici se zapošljavaju u Mojoj sobi, ali i drugim preduzećima, pokazuju koliko je odlična saradnja Školske uprave, Regionalne privredne komore i Nacionalne službe. 

„Naš cilj je da kroz pomoć privredi uspemo da zaposlimo još ljudi u Leoniju, gde sada radi preko 3100 radnika, raste broj zaposlenih i u Taj grupi, ali i u kraljevačkim preduzećima, a otvaraju se i nova preduzeća na teritoriji grada“, istakao je Terzić, podsetivši da Grad obezbeđuje novac za infrastrukturne radove za pristupne saobraćajnice, kanalizacionu i vodovodnu mrežu za ova preduzeća, ali i da će prilikom izrade rebalnasa za ovu godinu biti opredeljena i dodatna sredstva za ove namene. 

„Najvažnije je da smo tim ljudi koji zajedno sarađuje na smanjenju nezaposlenosti u Kraljevu. Mislim da smo postigli zapažene rezultate, a siguran sam da ćemo tako i nastaviti“, naglasio je gradonačelnik, pa podsetio da je još 2016. godine isticao da se uspeh svake lokalne vlasti meri brojem ljudi koji je zaposlen, a Grad to postiže kroz saradnju Republike, predsednika, Vlade Republike Srbije, Nacionalne službe, Privredne komore Kraljevo i ostalih relevantnih subjekata. 

 Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Kraljevo Snežana Prelić pojasnila je da je objavljeno 13 javnih poziva za subvencionisanje i zapošljavanje teže zapošljivih kategorija koji se prevashodno odnose na mlade, na osobe bez radnog iskustva, na potrebe za onim radnim mestima za kojima na evidenciji nema nezaposlenih sa određenim znanjima i veštinama. Od trinaest javnih poziva svega dva su namenjena javnom sektoru, a ostali su usmereni na privatni sektor. 

Na teritoriji Republike Srbije opredeljeno je 5.700.000.000, od čega 114.000.000 za grad Kraljevo, zahvaljujući čemu je 554 lica angažovano kroz programe javnih radova, program stručne prakse, mnogi su se prekvalifikovali, prošli program obuke i tako stekli prvo radno iskustvo, koje je uslov da nakon položenog stručnog ispita mogu da se zaposle.

„Shodno analizi koje su to kategorije teže zapošljive na teritoriji grada, kreirane su mere i programi koji će doprineti daljem padu nezaposlenosti i kvalitetu u radnoj snazi. Dosta ćemo raditi na dodatnom obrazovanju,  usavršavanju i da se mladima omogući sticanje prvog radnog iskustva odmah po završenom školovanju, kao i da oni koji se nalaze na našoj evidenciji sa niskim ili bez kvalifikacija, koji dugo čekaju na zaposlenje, da im se omogući da se prekvalifikuju putem programa sticanja praktičnih znanja“, pojasnila je direktorka. 
Teže zaposlive kategorije na teritoriji cele Republike Srbije  su mladi do 30 godina sa niskim ili bez kvalifikacija, mladi u hraniteljskim, starateljskim porodicama ili u domskom smeštaju, dugoročno nezaposleni, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi...

Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar