Pretraga vesti

Čačak: Nova gasna kotlarnica „Fakulteti - OŠ Vuk Karadžić“

post-title


Kako je i najavljeno, realizovana je veoma važna investicija Grada Čačka i JKP za grejanje “Čačak”, koja je započeta 2019. i nastavljena prošle godine, a reč je o novoj gasnoj kotlarnici “Fakulteti – OŠ Vuk Karadžić”, kapaciteta 6 MW. Za ovu namenu Grad je obezbedio lokaciju pored Agronomskog fakulteta, a Vlada Republike Srbije prenela je u svojinu Čačka, bez naknade, parcelu za izgradnju kotlarnice. Urađena je prva faza kotlarnice i instalisani su kotao i gorionik kapaciteta 3 MW, dok su za drugu fazu završene sve građevinske, elektro i mašinske pripreme. Predstoji kupovina kotla, gorionika i dimnjaka kako bi kotlarnica dostigla puni kapacitet od 6 MW.

– Prva faza ove investicije podrazumevala je izgradnju gasne kotlarnice sa vrelovodno-toplovodnom mrežom snage 3 MW i merno-regulacione stanice, izgradnju savremenih podstanica  u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić”, Muzičkoj školi “Dr Vojislav Vučković” i srednjoj Tehničkoj školi, kao i priključenje ovih objekata na sistem daljinskog grejanja. Prelaskom na snabdevanje sa novog, energetski efikasnog postrojenja i povezivanjem na primarnu vrelovodnu mrežu, umesto starog sistema direktnog snabdevanja, ostvariće se značajne uštede i zadovoljiti i najstroži ekološki standardi. Druga faza podrazumeva proširenje kapaciteta kotlarnice na 6 MW ugradnjom dodatnog kotla, izgradnju toplovoda i podstanice za priključenje Agronomskog i Fakulteta tehničkih nauka i izgradnju toplovoda za priključenje na sistem daljinskog grejanja objekata javne i privatne namene duž Ulice Svetog Save, kao i drugih objekata u ovom delu grada, kako postojećih stambeno-poslovnih, tako i novoizgrađenih i planiranih, na primer, zatvorenog bazena, ili drugih projekata predviđenih planom Grada – objašnjava Danko Ćalović, direktor JKP za grejanje “Čačak”, dodajući da će preduzeće u narednom periodu konkurisati kod nadležnog ministarstva za dobijanje donacije, kako bi kotlarnica mogla da radi u punom kapacitetu. 

Nova kotlarnica je tehnički završena, urađena je i hladna proba instalacija, ali predstoje izdavanje rešenja za neophodna priključenja, tehnički pregled, dobijanje upotrebne dozvole i puštanje u rad. Inače, posebno se vodilo računa da se trasa kojom se pruža toplovod vrati u prvobitno stanje, odnosno, uradi bolje i lepše. Uređen je trotoar pored OŠ “Vuk Karadžić” ispod koga se pružaju cevi, od kotlarnice, do ulaska u školu, a najvažnije je da nijedno drvo nije isečeno tokom izgradnje toplovoda. 

– Takođe, vodilo se računa o usklađenosti arhitekture u tom delu grada. Grad i Toplana nisu dozvolili da se gradi kotlarnica kontejnerskog tipa koja je nešto jeftinija. Pored toga što je ova kotlarnica sigurnija i lepša, priključenjem dva fakulteta na sistem daljinskog grejanja, stvaraju se uslovi za proširenje trga ispred Fakulteta tehničkih nauka. Odnosno, izgradnjom aneksa FTN-a i povezivanjem sa parkom Agronomskog fakulteta, dobićemo reprezentativni deo grada sa visokoškolskim ustanovama – napominje naš sagovornik.

Na podršci i ukazanom razumevanju pri izboru lokacije, direktor zahvaljuje viskoškolskim ustanovama, posebno Agronomskom fakultetu, napominjući da će u toku leta biti izgrađen toplovod, od kotlarnice do ovog fakulteta i montirana savremena podstanica:  

– Do početka naredne grejne sezone i Agronomski fakultet će ugasiti svoju kotlarnicu, na ugalj. Takođe, u završnoj fazi su i pregovori sa Fakultetom tehničkih nauka, kako bi se i ova visokoškolska ustanova priključila na sistem daljinskog grejanja. Reč je o maloj investiciji, koju bi realizovalo JKP za grejanje “Čačak”. Naravno, na ovaj način bi ugasili još jednu kotlarnicu na ugalj, što je veoma važno.

Prema rečima našeg sagovornika, planirano je da se stare, dotrajale gasne kotlarnice, manjih kapaciteta, u budućnosti priključe na sistem daljinskog grejanja, gde je to finansijski opravdano i tehnički moguće. 

– Jedno savremeno postrojenje, kao naše, manje zagađuje okolinu, nego više, čak i gasnih postrojenja, male snage. Na primer, sa jednog toplotnog izvora može da se greje i 20 zgrada, koji znatno manje zagađuje, nego 20 malih kotlarnica na gas. S druge strane, male kotlarnice na gas ne podležu rigoroznoj kontroli, kao JKP “Čačak”, a pitanje je i koliko se dobro održavaju i šteluju – objašnjava direktor.

Na ovaj način biće “ugašene” sve kotlarnice u ovom delu grada koje kao pogonsko gorivo koriste naftu, mazut i ugalj, kao i dotrajale kotlarnice na prirodni gas. Istovremeno, biće obezbeđeno pouzdanije i kvalitetnije grejanje i čistiji vazduh.

– Posebno je važno da u ovom delu grada, pored Sportsko-rekreativnog centra, vazduh bude čistiji i da se obezbedi najmanja moguća emisija štetnih gasova. Nakon što je izvršena supstitucija svih toplotnih izvora kojima gazduje JKP “Čačak” sa mazutnog goriva na prirodni gas, možemo se pohvaliti da smo jedan od retkih gradova u Srbiji u kojima sva postrojenja daljinskog sistema grejanja koriste gorivo sa najvećim stepenom korisnosti i najmanjom emisijom zagađujućih materija – naglašava Danko Ćalović.

Čačanski glas

Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar