Pretraga vesti

Ministarka Gordana Čomić posetila Raški okrug – Ministarstvo alat lokalnim samoupravama iz delokruga svojih nadležnosti

post-title
Foto: Press služba


U okviru obilaska upravnih okruga Srbije i nacionalnih saveta u njihovim sedištima, s ciljem da se u međusobnoj razmeni informacija omogući lokalnim samoupravama puna primena zakona iz zajedničke nadležnosti, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić sa svojim timom obišla je i Raški upravni okrug odnosno grad Kraljevo.

Načelnik Raškog upravnog okruga Nebojša Simović, domaćin sastanka, poželeo je dobrodošlicu ministarki i njenom timu, zahvalivši na prilici da direktno razgovaraju o manjinskim pravima, socijalnoj politici i polnoj ravnopravnosti.

Kako je podsetio, u Raškom upravnom okrugu živi oko 309.000 stanovnika, od toga 65 odsto Srba, 35 odsto Bošnjaka i drugih nacionalnih manjina, 5.234 se izjašnjava kao Muslimani, oko 2.435 Roma, 337 Goranaca, 740 Crnogoraca, ali i znatan broj Makedonaca i Hrvata, tako da predstavlja spektar nacionalnih manjina.
„Zadovoljstvo je da smo svih ovih godina imali dobre međunacionalne odnose, iako je u našem okrugu nacionalna struktura vrlo specifična, i da smo i za vreme bombardovanja, sankcija i rata uspeli da ih održavamo i unapređujemo. U tom periodu je veliki broj raseljenih lica i izbeglica došao na ovo područje. U gradu Kraljevu je registrovano više od 13.000, u Novom Pazaru više od 5.500, u Vrnjačkoj Banji 3.500... Uspeli smo da ove ljude dočekamo, socijalno zbrinemo, uvedemo u društveni život“, pojasnio je Simović, pa dodao:

„Nadam se da ćemo sa ovim ministarstvom sprovoditi sve standarde Evorpske unije vezane za manjinska prava, rodnu ravnopravnost i prava žena. Takođe, nadam se da ćemo u saradnji sa Evropskom unijom i Vladom Republike Srbije na nivou Raškog okruga u potpunosti uspostaviti i ispuniti sve standarde.“
Gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić iskazao je zahvalnost ministarki, državnim sekretarima i pomoćnicima, koji su došli u Kraljevo u želji da sagledaju stanje na terenu i da u razgovorima sa predstavnicima manjinskih grupa dođu do određenih zaključaka.
„Za razliku od Raškog upravnog okruga, koji je nacionalno mešovita sredina, Kraljevo je grad sa homogenom nacionalnom strukturom, što ne znači da u Kraljevu nema prostora za poboljšanje odnosa između različitih društvenih grupa koje u njemu žive. Potrebno je da svi zajedno radimo na poboljšanju ukupnog dijaloga i razvijanju ljudskih i manjinskih prava“, istakao je Terzić.
Prema njegovim rečima, grad se trudi da kroz institucije rešava probleme tako da, pored Centra za socijalni rad, ima i novu instituciju iz oblasti socijalne zaštite - Centar lokalnih usluga, gde ona prava koja su utvrđena kroz Centar za socijalni rad treba da budu realizovana i u praksi.
Kako ističe gradonačelnik, grad se trudi da odnose sa manjinskim grupama ne pokazuje samo kroz ove dve institucije, već ima i pomoćnika gradonačelnika zaduženog za ostvarenje ljudskih i manjinskih prava i na taj način uspešno je institucionalizovan odnos sa različitim društvenim grupama.

„Trudimo se da kroz obezbeđivanje novca za različita socijalna davanja pomognemo marginalizovanim grupama, na prvom mestu romskoj manjini, ali i kroz izdvajanje sredstava za udruženja građana pomažemo različitim organizacijama osoba sa invaliditetom i članovima njihovih porodica“, izjavio je Terzić, pa naglasio da grad ima jako dobru saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, koja pomaže da se uposle ti ljudi, jer je mnogo bolje kada se neko oseća kao koristan član društva tako što privređuje za sebe i svoju porodicu nego da dobija pomoć. Prema rečima gradonačelnika, kroz Savet za bezbednost, grad ima izuzetnu pomoć Policijske uprave.
„Trudimo se da rešavamo različite vrste društvenih problema koji nastaju u ovim grupama, nastojimo da smanjimo rodno nasilje i nasilje u porodici“, naglasio je Terzić, pa dodao:

„Značajna finansijska sredstva ulažemo i u razvoj sporta, Ženski košarkaški klub Kraljevo je prethodne godine osvojio Kup Srbije, što je dobra praksa i mislim da treba da nastavimo u tom pravcu. Grad Kraljevo će nastaviti da razvija ljudska i manjinska prava, ali nam je potrebna pomoć ovakvog ministarstva gde vi, obilaskom svih okruga u Srbiji, uspevate da vidite stvarno stanje na terenu i date nam određene preporuke kako bismo svi zajedno uspeli da radimo na poboljšanju manjinskih prava. Očekujem da ćemo kroz današnje razgovore pronaći nove modalitete za poboljšanje ovih prava i da ćemo imati snažnog partnera u okviru ministarstva koje je zaduženo za ljudska manjinska prava i društveni dijalog.“

Pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Ensar Škrijelj je istakao da sam dolazak predstavnika Ministarstva dovoljno govori o značaju koje ono želi da pruži kao alat lokalnim samoupravama u celoj Republici Srbiji.

„Ovaj okrug je multietničnost koja je svih ovih godina pokazala primer kakva Srbija u budućnosti treba da bude. Mi u Novom Pazaru živimo za trenutak kada se neće razgovarati previše o ljudskim i manjinskim pravima, već će se to podrazumevati kao evropski standard. Nadam se da ćemo u narednom periodu, zajedno sa gradom Kraljevom i opštinama Raškog okruga, posvetiti veliku pažnju ekonomiji, razvoju, turizmu i svemu onome što su principi Evropske unije“, izjavio je Škrijel.
Ministarka Čomić je, do sada, sa svojim timom, obišla 17 od 29 upravnih okruga i 17 nacionalnih saveta.

„Namera nam je da dokažemo na terenu da smo mi alat i instrument lokalnim samoupravama za sve ono što treba da znači primenu zakona na lokalnom nivou. Svi izveštaji Evropske unije kažu da Srbija ima dobre zakone i odlično napisane propise, ali se oni ne primenjuju. Na lokalnom nivou primenjuju se 85 odsto svih propisa. Da bi te primene bilo, da bi ljudi osetili razliku, Ministarstvo želi da zajedno dogovorimo kako da se primenjuje zakon tako da ljudi koji žive u tim lokalnim samoupravama vide da nešto valja, da je manje nepravde, novca je manje-više isto, ali su ljudi bolji, zato što ih se poštuje, uvažava i što zakon važi jednako za sve“, ističe ministarka.
Prema njenim rečima, Zakon o planskom sistemu obavezuje sve koji su plaćeni iz budžeta da vode računa o ljudima i da kroz dijaloge komuniciraju i rešavaju probleme u svim segmentima društva. U lokalnim samoupravama to su saveti za međunacionalne odnose, saveti za bezbednost, lokalni ombudsmani, lokalno civilno društvo, predsednici lokalne samouprave, republički organi sa sedištem u lokalnim samoupravama koji treba zajedno da rešavaju probleme koji se tiču diskriminacije, socijalne politike, prava žena i muškaraca odnosno rodne ravnopravnosti i svega onoga za šta je nadležno Ministarstvo. Ona je istakla da su se uverili u ogroman potencijal i volju izabranih, imenovanih i postavljenih lica da ostvare rezultat vladavine prava i primene prava na lokalnom nivou. Takođe, najavila je ponovni obilazak svih okruga na jesen kako bi se videlo koliko su ljudi zadovoljni idejama koje Ministarstvo nosi.

„Vi treba da kažete valja li Ministarstvo, a ne Ministarstvo da kaže valja li ono što se radi u Raškom okrugu ili bilo gde u Srbiji. Nadam se da ćemo raditi plodonosno i da ćemo napraviti nove dogovore za budućnost“, istakla je ministarka Čomić.
Sastanku su, pored predstavnika Ministarstva, sa ministarkom na čelu, prisustvovali i načelnik Raškog upravnog okruga Nebojša Simović, gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić, kao i predstavnici ostalih lokalnih samouprava Raškog upravnog okruga - Novog Pazara, Vrnjačke Banje, Raške, Tutina, predstavnici policije, lokalnih centara za socijalni rad, regionalnih centara nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici nacionalnih manjina i civilnih društava.

Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar