Preporučujemo aplikaciju za Vaš telefon!     Android iOS

Pretraga vestiPreminuo profesor doktor na FTN-u Čačku: Kolege i prijatelji se opraštaju od Zvonimira Jugovića

post-title
Foto: Privatna arhiva


Čačak – U 76. godini iznenada preminuo profesor doktor Zvonimir Jugović, redovni profesor FTN u penziji. Komemorativni skup povodom smrti profesora Jugovića održaće se u četvrtak, 25. januara u 10 časova, u malom amfiteatru fakulteta, a sahrana istog dana u 12 časova na čačanskom groblju.

- Profesor Jugović rođen je 5. juna 1947. godine u Čačku. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Čačku, a diplomu Mašinskog fakulteta stekao je u Beogradu. Posle završetka fakulteta, kao apsolvent, zaposlio se u Tehničkoj školi u Čačku kao profesor na predmetima Tehnička mehanika i Mašinski elementi sa konstrukcijama - kažu za RINU njegove kolege.

Odmah nakon diplomiranja zaposlio se u preduzeću ”Sloboda” kao njen stipendista na radnom mestu konstruktora. Septembra 1975. godine vraća se u Tehničku školu do decembra 1976. godine, kada je izabran od strane Matične komisije Ministarstva prosvete za asistenta pripravnika na našem fakultetu, tada novoosnovanom Pedagoško-tehničkom fakultetu, na predmetima Mašinski elementi sa konstrukcijom mašina i Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom.

Razvoj akademske karijere profesor Jugović je stekao kroz dalja akademska usavršavanja. Na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao je zvanje magistra tehničkih nauka za naučnu oblast Mašine i mehanizacija u rudarstvu. Na istom fakultetu 1986. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom ”Istraživanja mogućnosti za povećanje pouzdanosti rotornih bagera”, čime je stekao akademsko zvanje doktora tehničkih nauka. Iste godine izabran je za docenta na Tehničkom fakultetu u Čačku. Tokom izrade magistarskog rada i doktorske disertacije više puta je bio na studijskim boravcima na institutima i univerzitetima u inostranstvu kao što su ”Politehnika” Krakov u Poljskoj, na Tehničkom univerzitetu u Drezdenu, Institutu MADI u Moskvi i dr.

U zvanje vanrednog profesora izabran je 1992. godine a u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast Mašinske konstrukcije izabran je 1997. godine.

Iz bogatih rezultata svog naučno-istraživačkog rada, široj naučnoj javnosti prezentovao je brojne radove na međunarodnim i nacionalnim naučno-stručnim skupovima, kao i u svetskim i domaćim časopisima. Lista referenci profesora Jugovića broji preko 150 naslova, od kojih je 10 radova u vodećim međunarodnim časopisima. Bio je autor dve monografije i tri udžbenika, kao i recenzent više knjiga, monografija i tehničkih rešenja. Bio je član uređivačkog odbora časopisa ”Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji”.

Osim na Fakultetu tehničkih nauka gde je izvodio nastavu na svim nivoima studija, izvodio je nastavu i na Agronomskom fakultetu u Čačku. Bio je mentor jedne doktorske disertacije, dve magistarske teze i član u 10 komisija za odbranu doktorskih disertacija.

Prof. Jugović je tokom svoje akademske karijere učestvovao na 25 naučno-istraživačkih i inovacionih projekata, od kojih je na 15 bio rukovodilac projekata. Kroz rad na projektima registrovao je 2 patenta. Posebno značajne rezultate je postigao u oblasti optimizacije konstrukcija, poboljšanju triboloških karakteristika i pouzdanosti rotornih bagera koji su publikovani kroz nekoliko tehničkih rešenja. Učestvovao je na brojnim projektima saradnje sa privredom, ostvario je saradnju sa površinskim kopovima širom Srbije kao što su rudarski baseni ”Kolubara” i ”Kostolac”, površinski kopovi u Gackom, Bitolju i na Kosovu. Za uspešnu saradnju sa privredom i doprinos razvoju fakulteta profesor Jugović je 2014. godine nagrađen Plaketom Fakulteta tehničkih nauka u Čačku.

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, bio je višegodišnji šef Katedre za mašinstvo, do odlaska u penziju 2015. godine. U tri mandatna perioda od 1992-1996. i 1998-2000. bio je prodekan za nauku, a u periodu 1996-1998. prodekan za finansije.

Na Univerzitetu u Kragujevcu bio je u dva mandata član Saveta Univerziteta i član stručnog veća za Tehničko-tehnološke nauke, član Saveta Fakulteta tehničkih nauka i Saveta Agronomskog fakulteta. U periodu od 2000-2004. godine prof. Jugović je bio prorektor za nauku Univerziteta u Kragujevcu i u istom periodu bio je član Republičkog saveta za razvoj visokog obrazovanja.

Bogata akademska karijera prof. dr Zvonimira Jugovića, koju je proveo sa velikom posvećenošću prema svemu što je radio, završila se 2015. godine kada odlazi u zasluženu penziju.

RINAKomentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar