Štednja u bankama je i dalje u porastu bez obzira na to što kamate nisu tako primamljive kao nekada. Računica pokazuje da je najisplativije štedeti u dinarima jer su kamatne stope gotovo tri puta veće kada su u pitanju štedni ulozi u toj valuti.

Profesor Hasan Hanić, predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita, kaže za Jutarnji program da je posebno važno da se prihod po osnovu kamate na štedne uloge u dinarima ne oporezuje dok se prihod na osnovu kamate na deviznu štednju oporezuje u iznosu od 15 posto.

Dodaje da svi oni koji su u proteklom perodu štedeli u dinarima, a kaže da je već pet, šest godina dinar veoma stabilan u smislu da je kurs približno isti, ostavrili su višestruko veći prihod po osnovu kamata.

Profesor Hanić kaže da na porast štednje u bankama utiče nekoliko faktora.

“Pre svega radi se jačanju poverenja u bankarski sektor, jačanju poverenja u dinar tako da imamo rast dinarske štednje. Interesantno je da je ovih devet meseci došlo do velikog porasta štednje”, ističe profesor.

Drugi faktor koji utiče je, naglašava, sistematski u poslednjih osam odnosno šest godina. 

“To je porast svetsti o potrebi štednje kako za pojedince, a da ne govorimo o značaju štednje sa stanovišta obezbeđivanja sredstava za investicije, ekonomski rast i slično”, kaže predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

Jako je važno uzeti u obzir, ističe profesor, da je sigurnije imati sredstva u banci nego u stanovima pa makar kamtna stopa bila veoma niska.

Agencija za osiguranje depozita brine o nekoliko desetina milijardi evra uključujući i dinarsku i deviznu štednju. Ta sredstva u fondu za osigaranje depozita kontinuirano rastu.

“Agencija ima u svom fondu ima toliko sredstava da građani mogu biti potpuno sigurni u svoje depozite bez obzira o kojoj se banci radi. Do 50.000 evra svaki građanin po jednom računu u jednoj banci je siguran. Mi imamo osigurani znos 50.000 evra, a Evropi je taj iznos 100.000 evra”, ističe Hanić.

Dodaje da za sada nije razmatrana opcija da se u narednom perodu poveća ulog. 

“Ono što je jako važno da je agencija je u poslednjih nekolko godina ostvarila visok stepen usaglašenosti sa međunarodnom najboljom praksom i prošle nedelje smo usvojili posebnu metodologiju evropske asocijacije osiguravača sa odgovarajućim drugim relevatnm asocijacijama koje propisuju određene standarde i pravila kako bi sistem osiguranja depozita bio delotvoran”,  kaže predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.

Agencija je uvela posebnu metodologiju obračuna visine premije koje banke plaćaju i tametodologja će uskoro biti primenjena. Cilj pored ostalog je da se smanji rizik bankarskog sektora”, kaže profesor Hasan Hanić.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here