Višedecenijski problem meštana Trnave sa vodosnabdevanjem rešen je danas priključivanjem 542 domaćinstva na vodosistem Rzav.

Meštani ovog sela više od 20 godina imali su problem sa neispravnom vodom za piće, ali i nestašicama tokom sušnog perioda leti. Povezivanjem korisnika sa rezervoara R2 na rzavski vodosistem, oni će konačno dobiti ispravnu, kontrolisanu pijaću vodu sa Rzava.

Važno je istaći da su meštani ovog sela učestvovali u izgradnji sistema “Trnavsko vrelo” osamdesetih godina, ali da nisu snosili troškove priključka na rzavski vodosistem. U protekle dve i po godine grad je u ovaj projekat investirao 13 miliona dinara, dok ćemo u drugoj fazi ulošiti još 1.2 miliona dinara. Druga visinska zona, odnosno još 150 domaćinstava u Gornjoj Trnavi, koji za sada ostaju na sistemu Trnavsko vrelo, biće priključeni na Rzav po završetku akumulacije Svračkovo, što se očekuje u naredne dve-tri godine.

U izgradnju podsistema, priključenih na Rzavskih vodosistem, grad Čačak je budžetom za 2019. godinu planirao da uloži 100 miliona dinara, što je najviše do sada.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here