Đaci koji trenutno pohađaju drugi razred srednje škole biće prva generacija maturanata koja će na kraju 2020/2021. školske godine polagati državnu maturu, a ona će im biti direktna ulaznica na fakultete. Kako bi ova novost bez problema bila sprovedena u srpskim školama, Ministarstvo prosvete je napravilo projekat pripreme obrazovnog sistema za uvođenje novog koncepta završnih ispita u srednje obrazovanje. Njegova realizacija zvanično je počela prezentacijom na sastanku u Ministarstvu prosvete. Ministar Mladen Šarčević naglasio je da, sem toga što je projekat značajan za unapređivanje kvaliteta srednjeg obrazovanja, on će doprineti i „dostupnosti visokog obrazovanja svim učenicima”.

Kako je ministar za Politiku ranije najavio, svi đaci će istovremeno polagati državnu maturu, a fakulteti će je priznavati kao test na osnovu koga će učenike upisivati bez prijemnog ispita.

Druga specifičnost nacionalne mature je to što će uvesti identične testove u celoj zemlji, određene na republičkom nivou, dok je dosad maturski ispit određivan na nivou škole. Državna matura, naglašava Radivoje Stojković, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta i Zajednice gimnazija Srbije, omogućiće da đak istovremeno konkuriše na više fakulteta.

Fakultetima će biti ostavljeno na volju da odluče da li će zadržati prijemne ispite, ali poenta uvođenja nacionalne mature, kako objašnjava Stojković, jeste da oni budu ukinuti na većini visokoškolskih ustanova.

– Moguće je da prijemni ispiti, odnosno neka vrsta dodatnog testiranja, ostanu na umetničkim fakultetima, pa i onim za koje vlada veliko interesovanje, kao što su Elektrotehnički, Pravni i Arhitektonski fakultet – istakao je ranije za „Politiku” Stojković i dodao da će đaci koji završe trogodišnje srednje škole imati završni ispit na nacionalnom nivou, ali on neće predstavljati državnu maturu i ulaznicu na fakultet.

Ispit iz maternjeg jezika biće obavezni deo nacionalne mature za sve đake, dok će zadatke iz matematike polagati svi koji su taj predmet slušali duže od dve godine. Treći deo državne mature u gimnazijama biće po izboru sa takozvane liste predmeta za koje postoje standardi za kraj opšteg srednjeg obrazovanja, a to su hemija, fizika, biologija, istorija, geografija, strani jezici, matematika za one koji su je učili kraće od tri godine. U umetničkim školama to će biti test iz umetničkih predmeta, a u srednjim stručnim školama iz ključnih stručnih predmeta.

– Maturanti koji žele, pored srpskog i matematike, mogu polagati testove ne iz jednog obaveznog, već iz dva, pa i tri izborna predmeta. Ova mogućnost uvedena je za slučaj da neki fakulteti, kao Medicinski, na primer, za prijem zatraže položen nacionalni ispit iz dva izborna predmeta – ističe Stojković.

Cilj ovih dana započetog sprovođenja projekta pripreme za nacionalnu maturu je i da pruži podršku Ministarstvu prosvete u pilotiranju i uvođenju novih završnih ispita u srednje obrazovanje. U tu svrhu pripremljeni su i objavljeni Pravilnik o opštoj i umetničkoj maturi i Pravilnik o stručnoj maturi i završnom ispitu na kraju trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja. U rad na projektu biće uključeni nastavnici srednjih škola i univerzitetski profesori i zajedno će pripremati ispitne testove zasnovane na precizno utvrđenim standardima. Formiraće i komisije koje će sastavljati priručnike za nastavnike i materijale za učenike, a u školama i na fakultetima biće organizovane obuke kako bi se kvalitetno pripremili za sprovođenje završnih ispita.

Projekat se finansira sredstvima iz takozvanih pretpristupnih fondova za 2015. godinu, a planirano vreme njegovog trajanja je tri godine. Na osnovu konkursa, koji je sprovodila Delegacija Evropske unije u Srbiji, ovaj projekat realizovaće kompanija „Hjuman dajnamiks” iz Austrije u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Delegacijom EU u Srbiji.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here