Manifestacija „Dani patrijarha Pavla” u Čačku (ogranci manifestacije – Gacko, Republika Srpska; Nikšić, Crna Gora; Prizren, Kosovo i Metohija, Srbija), nastala je iz kolonije „Krst patrijarha Pavla” koja je postala važan deo manifestacije.

Ideja za koloniju rodila se 2015. godine, sa željom idejnog tvorca i osnivača da se animiraju kreativni ljudi, koji se bave drvorezom, da učestvuju u izradi krstova koje prinose u čast jevanđeoskog dela patrijarha Pavla, a koji će svojim delima – krstovima obogatiti manifestaciju i trajno se ugraditi u kulturnu baštinu grada Čačka i šire.

Prva kolonija održana je 2016. godine, a naredne 2017. i 2018. godine. Definisan je oblik i sadržaj kakav bi trebalo i ubuduće negovati. Patrijarh Pavle posebno je bio vezan za ovaj kraj, budući da se njegovo duhovno rođenje odvijalo, upravo, u manastirima u okolini Čačka, koje je, s neskrivenom radošću, posećivao sve do kraja svog ovozemaljskog života. Kao iskušenik, boravio je u manastirima: Vujan, Trojice i Blagoveštenje, u kojem se zamonašio 1948. godine. Kao iskušenik u manastiru Vujan (Gojko Stojčević, patrijarh Pavle), izrezbario je drveni krst, koji se, i danas, čuva u riznici tog manastira, i u vezi s kojim se i rodila ideja o organizovanju kolonije pod nazivom „Krst patrijarha Pavla”.

Kolonija je osnovana u cilju baštinjenja dela patrijarha Pavla, a sada je u sastavu manifestacije „Dani patrijarha Pavla”. Temelj kolonije bio bi – prinošenje ručno rezbarenih drvenih krstova (ili u kombinaciji drveta sa drugim materijalima), u znak poštovanja prema delu patrijarha Pavla. Svake godine se, od strane kompetentnog žirija, uoči Krstovdana (27. septembra), obavlja ocenjivanje prispelih radova i bira najbolji, čijem autoru se i dodeljuje godišnja nagrada. Autor najboljeg krsta se i novčano nagrađuje, a dobija i luksuzno urađenu plaketu (diplomu, u kožnom povezu) sa znakom manifestacije. Autori ostalih krstova dobijaju nagrade za učešće, i, takođe luksuzno urađene zahvalnice – u papirnom povezu. Pokrovitelj ove, kao i svih drugih aktivnosti manifestacije je grad Čačak. Krstovi se trajno čuvaju u Narodnom muzeju u Čačku sa podacima o delu i autorima. Kada bude sakupljen dovoljan broj krstova, biće organizovana izložba i to – širom sveta, svuda gde žive Srbi i gde se čuva sećanje na počivšeg patrijarha Pavla. Izložbe će pratiti štampani, adekvatno opremljeni katalozi krstova.

Na dan Vozdviženja Časnog Krsta – Krstovdan (27. septembar) upriličava se svečanost u manastiru Blagoveštenje (Ovčar banja), povodom završetka rada kolonije i dodele nagrada. Tada se pozivaju svi učesnici koji su darovali krst, predstavnici nosioca aktivnosti (JU Turistička organizacija Čačka), predstavnici pokrovitelja (grad Čačak), poštovaoci dela patrijarha Pavla, verni narod i sredstva javnog informisanja.

Očekujemo krst i od vas, u znak poštovanja prema čoveku koji je živeo po Jevanđelju. Vaše radove očekujemo najkasnije do 31.8.2019. godine, a radovi koji ne budu blagovremeno prispeli, ući će u konkurenciju za narednu godinu. Ime autora ostaće zabeleženo uz njegovo delo, koje će se čuvati dok traje ljudski rod.

Izrezbarite i prinesite i Vi krst u čast bogougodnog dela i lika patrijarha Pavla! Ukupna visina krsta da ne prelazi 33 cm (ako se radi postament, i on se uračunava se u ukupnu visinu). Vašu nameru da izrezbarite krst u čast svetog Pavla patrijarha srpskog i njegovog dela, predočite do 31. 5. 2019, na adresu danipatrijarhapavla@gmail.com, a krst urađen po vašoj zamisli dostavite, do 31.8.2019, na adresu: „Dani patrijarha Pavla”(Turistička organizacija Grada Čačka), Gradsko šetalište bb, 32000 Čačak. Za dodatne informacije obratite se osnivaču i starešini kolonije Dragu Miloševiću na gore navedenu elektronsku adresu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here