Ženska odbornička mreža Grada Čačka organizovala je Okrugli sto „Žene kao medijski sadržaj“, na kojoj su panelistkinje bile dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka u Beogradu i dr Jovanka Matić, naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu. Koоrdinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade RS je i ovu aktivnost ŽOM podržala aktivnom podrškom kroz učešće konsultantkinje za rod i bezbednost mr Svetlane Janković. Obe učesnice su podržale osnivanje mreže i pokazale spremnost za podršku i pomoć u realizaciji usvojenog Akcionog plana.

Dr Zorica Mršević radi kao naučna savetnica Instituta društvenih nauka u Beogradu. Zamenica Zaštitnika građana Republike Srbije za rodnu ravnopravnosti bila je u periodu od 2008. do početka 2011. godine. Predavala: Comparative feminist jurisprudence at Law School University of Iowa 1996-97, Theory of Violence and Women’s Human Rights at the Central European University in Budapest 2001 to 2004. Fenomenologiju nasilja i Studije roda na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu pet godina, od 2008. do 2013.

Bila je savetnica Misije OEBS-a u Srbiji za pitanja rodne ravnopravnosti od 2001. do 2008. godine i program menadžerka Oxfamovog regionalnog ženskog programa od 2000 do 2001. Autorka je 24 knjiga i preko 400 naučnih radova iz oblasti prava, teorije nasilja, rodne ravnopravnosti, ljudskih prava žena i drugih marginalizovanih grupa i kriminologije.

Novije monografije su: Transrodno lice pravde, Pravo na javno okupljanje u Srbiji – stanje i perspektive, Nasilje i mi – ka društvu bez nasilja, Zločin mržnje, govor mržnje i grafiti mržnje – razumevanje povezanosti i odgovori na pretnje, Kvalitativna analiza medijskog izveštavanja nasilja nad ženama, Ka demokratskom društvu – rodna ravnopravnost, Ka demokratskom društvu – izborni sistem kvota.

Njeno izlaganje je sadržalo dobre i loše karakteristike medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama, praćeno kroz redovni, savekodnevni press clipping od 2011. do danas. Dobro je što mediji imaju društvenu ulogu „duvača u pištaljku“, društvenog aktera koji skreće pažnju na postojanje nasilja nad ženama, posebno, na njegov najteži oblik, femicid. Dobre strane su izjave političkih ličnosti i državnih funkcionera kojima se osuđuje rodno zasnovano nasilje jer se time ukazuje na postojanje političke volje države da reaguje institucionalnim sredstvima i sankcijama. Kada je u pitanju femicid, potrebna je redovnija i doslednija medijska upotreba tog termina jer je on međunarodno usvojen termin koji dobro odražava sve kompleksne specifičnosti ubistva koje je počinio muškarac nad ženom. Kritika negativnih aspekata medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama odnosi se uglavnom na olako korišćenje stereotipnih pojmova kao što su, npr. umesto femicida, „neobjašnjiva tragedija”, „tragičan završetak velike ljubavi”, umesto rodno zasnovanog nasilja ili nasilja nad ženama, “svađa”, “bračna rasprava”, “dramatični ljubavni život poznate pevačice”, “turbulentna veza”i sl, čime se minimiziraju i trivijalizuju nasilne situacije.

Dr Jovanka Matić radi kao naučna saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu. Autorka više od 100 naučnih i stručnih radova o medijima, od kojih je većina rezultat sopstvenih empirijskih istraživanja. Bavi se istraživanjima uloge medija u procesima tranzicije, medijskog sistema Srbije, medijske politike i regulacije, medijskog izveštavanje o političkim događajiam, studijama publike. Ima titulu doktora nauka sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i titulu magistra sa univerziteta Sajmon Frejzer, Vankuver (Kanada). Završila osnovne studije novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Učestvovala u velikom broju istraživačkih projekata Instituta društvenih nauka, kao i u drugim projektima u saradnji sa domaćim i stranim organizacijama (Univerzitet u Beču, Univerzitet Umeo – Švedska, Univerzitet Helsinkija – Finska, Mirovni institut – Ljubljana, Fondacija za otvoreno društvo, Misija OEBS u Srbiji i dr).

Ranije radila kao novinarka u nedeljnim novinama i kao naučna radnica u Jugoslovenskom institutu za novinarstvo. Aktivno sarađuje sa organizacijama civilnog društva koje se bave medijima i novinarima.

Izložila je osobine dominantnog tretmana žena u medijima i rodni stereotipi na kojima on počiva. Poseban akcenat je bio na tretmanu žena u informativnim sadržajima, jer se kroz njih učvršćuju stereotipi uprkos pozivanjima na neutralnost i realističnost. Prikazala se osnovne nalaze svetskog istraživanja “Global Media Monitoring Project” iz 2015. godine i rezultate analize medija u Srbiji uporedila sa rezultatima analize u drugim zemljama. Ukazala je na mogućnosti promene medijske reprezentacije žena, posebno na to ko su potencijalni nosioci promena i sa kojim teškoćama se moguće susresti u tim promenama.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here