Fabrika „MB Namenska” u Lučanima ima poseban opitni balistički poligon za kontrolu proizvedenog baruta i taj nimalo jednostavan posao završava se u dva tunela, pri čemu brzinu zrna meri i objavljuje računar. Kako to, u suštini, izgleda ovde, na „S poligonu”, u najvećoj barutani Balkana?

Strelac se sprema da ispali metak iz opitne balističke cevi, foto: RINA

„Ukratko, mi ovde merimo brzinu projektila napunjenih našim barutom, koji je proizveden po odgovarajućim standardima. Najpre u čauru stavimo normiranu količinu baruta, zatim metak ide u opitnu balističku cev i ispucava se, meri se brzina projektila i ako nije dovoljna dodaje se barut, ukoliko je prekoračena onda se oduzima” – kaže za agenciju RINA rukovodilac poligona, Aleksa Blagojević.

On nas je zatim, na mestu gde se se ovo odvija, upoznao sa svim važnim pojedinostima postupka.

U danu kad smo tome prisustvovali na rasporedu je bila provera zrna 12,7h108 milimetara za snajpersku pušku (takozvani DŠK ruski program) i za zrno od 14,5 milimetara, stranog proizvođača.

Priprema metka za ispitivanje, foto: RINA

Čaure za snajperski metak 12,7 kojeg koristi i naša Vojska isporučuje „Prvi partizan” iz Užica. Ona dolazi na radni sto Aleksandra Mitrovića čija je dužnost da je, koristeći kašičicu i mereći izuzetno preciznom vagicom, napuni sa 15 do 16 grama baruta. Potom se u istoj prostoriji u čauru utiskava zrno, na određenu visinu metka koja je zadata propisom. Tako utisnuto zrno ide na takozvano krimpovanje ili stezanje, i metak, težak ukupno 53 grama, spreman je za balističko ispitivanje.

Projektili se posle toga nose majstoru u opitni balistički tunel, dogačak 100 metara, stavljaju u cev i ispucavaju u tunel čiji su zidovi od prirodnog materijala.

Merenje baruta na vagi, foto: RINA

„Na kraju tunela je prihvatač ispaljene municije, ali to je samo orjentir kako bi nišandzija video gde bi trebalo poslati prjektil, da ih ne bi rasturao po zidovima. Na nekoj razdaljini od opitne cevi i prihvatača postavljeni su takozvani ramovi, optičke barijere koje služe za merenje brzine projektila i nju precizno saopštava računar. Propisana brzina za ovaj metak je između 800 i 810 metara u sekundi. Svi podaci, dakle, slivaju se u merni centar i dobijaju se zvanični rezultati i ukoliko su zadovoljavajući odmah se daju završni sertifikati. Mi, zavisno od tih rezultata, otvaramo zeleno svetlo da barut može napustiti krug fabrike i biti isporučen kupcu ili, ako brzina projektila nije odgovarajuća, upućujemo nalog proizvodnji baruta za izmenu odgovarajućih tehnoloških podataka” – ističe Aleksa Blagojević.

Pored velikog, jeste i kraći (50 metara) opitni tunel gde se proverava i otpucava lovačka patronska municija sa barutom „MB Namenska”.

I barut je, u krajnjoj liniji, ipak roba, mora imati neko svedočanstvo iz fabrike. Ova iz Lučana za svoj proizvod garantuje 10 godina.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here