Novi ciklus akreditacije za studijske programe i fakultete počinje 1. marta, a obrazovne ustanove kojima akreditacija ističe čeka veoma obiman posao. Fakulteti se uveliko pripremaju, a spremna je i Komisija za akreditacije i proveru kvaliteta (KAPK).

Dobijanje akreditacije, inače, uslov je da fakultet može uopšte da radi. A da bi je dobio, fakultet mora da ispunjava čitav niz uslova – kvalitetan nastavnički kadar, dobri programi, odgovarajući prostor za rad… Važno je i učešće u projektima i na međunarodnim konferencijama. I sve to obrazovna ustanova mora da dokaže prilažući dokumentaciju, koja je vrlo obimna.

– Pripreme za novi ciklus akreditacije po novim pravilima su završene – kaže za “Novosti” Neda Bokan, predsednica KAPK. – Nacionalni prosvetni savet usvojio je pravilnike kojima se ovaj proces poboljšava.

Dokumentacija koju obrazovna ustanova treba da podnese veoma je obimna. Primera radi, za svakog asistenta i profesora na svakom studijskom programu potrebno je skenirati po tri diplome – diplomu osnovnih studija, magistarskih i doktorskih. Zatim, podneti dokumentaciju o prostoru u kome ustanova radi, razne izveštaje, opšte akte fakulteta…

Predsednica KAPK apeluje na visokoškolske ustanove da im dokumentacija bude konzistentna.

– Dešavalo se da dobijemo listu nastavnika na jednom studijskom programu i drugu listu sa svim nastavnicima na fakultetu i da se te dve liste ne poklapaju – kaže Neda Bokan.

Akreditacija se, inače, dobija na sedam godina, s tim što se u četvrtoj godini radi spoljašnja evaluacija.

PROMENE U IZBORU KOMISIJE

Neda Bokan rekla je na sednici Senata Univerziteta da su napravljene izmene kada je u pitanju recezentska komisija.

– Pre su se dva člana te komisije birala tajno, a sada se biraju javno – pojasnila je Neda Bokan. – Recezentska komisija ima pet članova – tri određuje Nacionalni savet za visoko obrazovanje, jedan član je predstavnik privrede, a jedan je predstavnik studenata.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here