Komunalni policajci uskoro će postati milicionari, a osim novog imena, kažu nadležni, biće i upotrebljiviji u svakodnevnoj praksi. Tako će, umesto saobraćajaca, izdavati nalog “pauku” za odnošenje bespravno parkiranih vozila, a nelegalne deponije uklanjaće se isključivo po njihovom naređenju. Rizične situacije će biti snimane, a snimci će da se koriste u daljem postupku.

Ovo su samo neke od praktičnih novina Zakona o komunalnoj miliciji, o čijem nacrtu je javna rasprava upravo završena, a njegovo usvajanje i primena se očekuju naredne godine.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koje je tvorac novog propisa, objašnjavaju da će se ova odredba koristiti upravo u rutinskim nadzorima na mestima kao što je ulična prodaja.

– Osim u gradovima, komunalna milicija postojaće i u opštinama – naglašavaju u MDULS-u. – Njihova zaduženja biće da brinu o snabdevanju vodom, javnoj čistoći, parkiranju, prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, zatim o javnoj rasveti, paljenju vatre na otvorenom, ispisivanju grafita i lepljenju plakata, prljanju i oštećenju gradskog mobilijara.

Nedoumice u naslovu unela je i odredba suprotna aktuelnom Zakonu o bezbednosti saobraćaja, jer se navodi da je još jedno od ovlašćenja komunalne policije zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i vozila.

Ovaj član predviđa da će ubuduće komunalni milicionar, osim pretresa osobe koja krši propise iz delokruga komunalne milicije, moći da zaustavi i pregleda i vozila koja su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom te osobe.

– Najčešći primeri zbog kojih će se koristiti ovo ovlašćenje su neovlašćeno odvoženje ili istovar šuta i otpada, čime se stvaraju deponije na javnim površinama, zatim kontrola nelegalnih taksi vozila i slično – kažu u MDULS.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here