Gradska uprava za urbanizam u Čačku otpočela je rad na izradi odluke kojom se uređuju bliži uslovi i način obavljanja taksi prevoza na teritoriji grada, program, način i troškovi polaganja ispita o poznavanju grada Čačka, obrasci taksi dozvola za taksi vozača i taksi vozilo i izgled i dimenzije krovne oznake za taksi vozilo koju izdaje nadležna gradska uprava. Primedbe i predloge zainteresovanih Uprava će primati u narednih deset dana, a jedna od novosti predviđenih ovom odlukom jeste i ispit za taksiste o poznavanju Čačka i propisa iz oblasti taksi prevoza. Taksi vozač dužan je da položi taj ispit da bi mogao da obavlja delatnost.

Arhivska fotografija, foto: Matrix studio

Ispit se polaže pismeno, pred komisijom, (predsednik i još dvoje članova) uz prethodno uplaćenu naknadu od 5.000 dinara, i završava se sa dve moguće ocene: položio ili nije položio.

Deo programa polaganja ispita koji se odnosi na poznavanje propisa kojima se uređuje taksi prevoz sadrži odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i to: pojam taksi prevoza, uslovi za obavljanje taksi prevoza, uslovi koje mora da ispunjava vozač, uslovi koje mora da ispunjava vozilo, poslovni ugled kao uslov za obavljanje taksi prevoza, izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza, taksi isprave i oznake, obaveze taksi prevoznika i taksi vozača, pojam taksi stajališta, taksi stajališta na teritoriji grada, drugi propisani uslovi za obavljanje taksi prevoza, ko vrši inspekcijski nadzor, ovlašćenja inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora u obavljanju taksi prevoza, kaznene odredbe.

Deo ispita koji se odnosi na poznavanje grada Čačka i naseljenih mesta na teritoriji grada obuhvata poznavanje ulica u gradu i naseljenim mestima, poznavanje najkraćih pravaca na putu od polazišta do odredišta putnika, kao i poznavanje lokacija najvažnijih objekata u gradu i naseljenim mestima, i to: objekata organa grada (Skupština grada, Gradska uprava, Gradsko veće), MUP, Policijska uprava Čačka, saobraćajna policija, sedišta javnih komunalnih preduzeća, objekti pravosudnih organa, domovi zdravlja, bolnica i druge zdravstvene ustanove, ustanove dečije i socijalne zaštite (predškolske ustanove, centar za socijalni rad, domovi za smeštaj starih lica), objekti obrazovanja (osnovne, srednje škole i fakulteti), hoteli i značajniji ugostiteljski objekti, sedišta ustanova kulture i sportskih centara (muzeji, galerije, sportski objekti), istorijski i kulturni spomenici, značajniji privredni, finansijski i trgovinski objekti, versko-crkveni objekti (crkve, manastiri, groblja), auto-moto društva i autoservisi, saobraćajna infrastruktura (železničke stanice, autobuska stanica) i dr.

Preporučena literatura za polaganje ispita je Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (»Službeni glasnik RS« broj 68/15, 41/18, 44/18 – dr. zakon i 83/18) i Program taksi stajališta na teritoriji grada Čačka („Službeni list grada Čačka“ broj 4/07).

1 KOMENTAR

  1. Ahahahahahah pa ljudi bre voze taxi po 10-20 godina i vi cete njih sad nesto da ispitujete,oni mogu da drze casove o tome. Sta li ce se jos izmisliti samo da se obicnom narodu koji se jedva izbori za parce hleba uzmete novac???????

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here