Čačanska firma Plazmateh dobila je subvencije iz fonda Evropske unije EUpro i raspisuje konkurs za nabavku nove opreme: CNC glodalica – obradni Centar.

Ponuđači podnose ponude neposredno ili u pisanoj formi na adresu: Plazmateh, Potes Jezdinsko Polje 67, 32000 Čačak, s naznakom «Ponuda za nabavku dobra CNC glodalica “ne otvarati”.

Ponuda se smatra blagovremenom ako je naručiocu predata do datuma 9. april 2019. godine najkasnije do 12 sati.

Otvaranje ponuda će se obaviti odmah po isteku roka za podnošenje ponuda, odnosno dana 9. aprila 2019. godine u 13 sati na adresi – (Plazmateh, Potes Jezdinsko Polje 67, 32000 Čačak).

Konkursna dokumentacija se može preuzeti slanjem zahteva za konkursnu dokumentaciju na adresu: plazmateh@gmail.com.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here