U četvrtak, 18. aprila od 12 sati, Naučno tehnološki park Čačak u
maloj sali Doma kulture organizuje prezentaciju Nacionalnog takmičenja
za najbolju tehnološku inovaciju.

Misija Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju NTI2019 jeste
promovisanje preduzetničke inovativne klime u Srbiji i pomoć
potencijalnim i postojećim visoko-tehnološkim
preduzetnicima/istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene
ideje i invencije pretoče u tržišno priznate inovacije.

Učešće na Takmičenju, osim nagrada, svim takmičarima obezbeđuje:
• besplatnu stručnu pomoć u vidu edukacije kroz treninge i konsalting
• besplatnu medijsku podršku
• kontinualno praćenje i pomoć u godinama koje slede nakon završenog
učešća na Takmičenju.

Takmičenje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja Republike Srbije u saradnji sa: Fakultetom tehničkih nauka iz
Novog Sada, Tehnološko-metalurškim fakultetom iz Beograda, Privrednom
komorom Srbije, i Radio televizijom Srbije i Vojvodine.

Za petnaest godina, kroz takmičenje je prošlo preko 2.600 timova, koje
je činilo 8.500 takmičara (predstavnika privatnih kompanija,
inovatora, istraživača i studenata), a oni su kreirali preko 1.000
biznis i marketing planova. Edukacija, koja je zapravo suština
takmičenja, je organizovana kroz više od 430 treninga iz različitih
oblasti, od važnosti za pokretanje i vođenje inovativnog biznica.

Naučno tehnološki park Čačak svim zainteresovanim timovima i
pojedincima nudi stručnu i tehničku podršku pri apliciranju na
takmičenje.

Prijavljivanje na Nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju
traje do 30. april 2019. Početni nagradni fond iznosi 5.000.000 din.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here