Srbija će sledeće godine dobiti prve stručnjake sa završenim kratkim programima studija, u trajanju do 18 meseci, potvrdio je Bojan Tubić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje. Nacionalni savet za visoko obrazovanje doneo je još krajem marta Pravilnik o organizaciji, sprovođenju i izdavanju sertifikata za kratke programe studija, ali on je stupio na snagu tek sada.

Na osnovu ovog Pravilnika visokoškolske ustanove moći će da pripreme kratke programe i dostave ih Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje. Dogodine se očekuju prvi sertifikati u rangu fakultetskih diploma.

“Zakon je predvideo kratke programe studija, koji bi povezali visoko obrazovanje i tržište rada. Oni ne bi imali obavezu da se akredituju, već se uvode smernice, koje donosi upravo ovaj Pravilnik. Kratki program studija može da upiše svako ko ima završenu četvorogodišnju srednju školu i želi da se usavrši u nekoj oblasti”, objašnjava Tubić za Novosti.

Naravno, moguće je i da ih upišu i oni sa višom ili visoko stručnom spremom ako žele usavršavanje u svojoj ili nekoj drugoj grani. U Ministarstvu pretpostavljaju da će najveće intesovanje biti za IT sektor. Kako je pravilnikom predviđeno, kratki programi organizuju se u obimu 300-600 časova aktivne nastave i mogu trajati od 3 do 18 meseci. Polaznik na kraju stiče sertifikat sa opisom posla za koji je osposobljen i kompetencijama.

Cilj uvođenja kratkih programa u obrazovni sistem jeste da se u kratkom periodu omogući efektno i efikasno obrazovanje i obuka stručnjaka za konkretan posao, koji po niovu kompetencija i složenosti odgovara visokom obrazovanju, a na osnovu iskazane potrebe poslodavca, kažu u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here