Sprovodeći utvrđeni plan i program rada, u procesu vršenja usluge iznoošenja i deponovanja smeća, naše preduzeće je ostvarilo uspešnu saradnju sa Komunalnnom policijom, u cilju prevencije i edukacije korisnika usluga, odnosno intentzivnim nadzorom lokacija sa posudama za odlaganje smeća utiče na pravilno korišćenje i očuvanje posuda. U skladu sa odgovarajućim odlukama utvrđen je i postupak kažnjavanja nesavesnih korisnika usluga, koji posude za odlaganje smeća zloupotrebljavaju, odnosno ne koriste na adekvatana način.

NENAMESKO KORIŠĆENJE POSUDA ZA ODLAGANJE SMEĆAINTENZIVNA SARADNJA KOMUNALNE POLICIJE I JKP “KOMUNALAC” ČAČAK

Po identifikaciji lica , Komunalna policija, u skladu sa odgovarajućom odlukom Grada Čačka, po izricanju kazne, nalaže prekršiocu da o svom trošku ukloni neadekvatno odložen otpad, a ukoliko on to ne učini, JKP “Komunalac” uklanja otpad, a usluga se fakturiše licu koje je načinilo prekršaj.

PREKRŠIOCI UKLANJAJU NEPRAVILNO ODLOŽEN KABASTI OTPAD

Poseban problem predstavlja bahato i divljačko ponašanje neodgovornih pojedinaca, koji se iživljavaju na posudama za iznošenje smeća. Identifikacijom, kažnjavanjem i javnom osudom ovakvog ponašanja ukazujemo na besmislenost ovakvih postupaka i nadamo se da ćemo na taj način svesti ovakve postupke na najmanju moguću meru.

BAHATO PONAŠANJE

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here