Suficit republičkog budžeta na kraju aprila ove godine iznosio je od 5,5 milijradi dinara jer su prihodi bili 403,4 milijarde, a rashodi 397,9 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija Srbije.
U aprilu je budžet imao deficit od 10,3 milijarde dinara. Naplata prihoda u aprilu iznosila je 97,9 milijardi dinara, od čega se na poreske prihode odnosi 83,8 milijarde.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 44,2 milijarde i akciza od 19,9 milijardi dinara.

Neporeski prihodi naplaćeni su u iznosu od 13,1 milijarde dinara. Priliv donacija bio je 900 miliona dinara.

Rashodi budžeta u aprilu iznosili su 108,2 milijarde dinara. Troškovi za zaposlene bili su 23,3 milijarde dinara, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 16,8 milijard dinara.

Na nivou opšte države u prva četiri mesec aove godine zabeležen je fiskalni suficit u iznosu od 7,7 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 62,3 milijarde dinara.

Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države, za taj period planiran je fiskalni deficit u iznosu od 38,9 milijardi dinara, tako da je ostvareni rezultat bolji za 46,6 milijarde dinara, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Javni dug Srbije je na kraju aprila bio 23,4 milijarde evra, što je 51,1 odsto procenjenog bruto domaćeg proizvoda u 2019. godini.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here