Korišćenje spektar milimetarskih talasa (mmWave) za veću brzinu interneta je jedna od najvećih prednosti koju donosi 5G – naredna generacija tehnologije mobilnih mreža koja će naslediti 4G LTE.

orišćenje spektar milimetarskih talasa (mmNjave) za veću brzinu interneta je jedna od najvećih prednosti koju donosi 5G – naredna generacija tehnologije mobilnih mreža koja će naslediti 4G LTE.

Međutim, postoji određen strah da ovaj spektar visoke frekvencije može negativno da utiče na naše zdravlje.

U pitanju nije novi strah jer javnost većgodinama ima strah da radijacija radiofrekvencija može da poveća rizik od opasnih kancerogenih tumora.

A kako bi se ova dilema rešila, Asocijacija za hranu i lekove SAD (FDA), koja je odgovorna i za uređaje koji emituju elektromagnetnu radijaciju, je ponudila odgovor na ovo pitanje.

Šta je radiofrekventna radijacija (RF)?

Ova radijacija nije toliko opasna koliko zvuči i predstavlja emisiju energije iz bilo kakvog izvora, što znači da se čak i toplota koju izbacuje naše telo klasifikuje kao radijacija.

RF radijacija je samo još jedno ime za radio talase. A kako FDA tvrdi, RF radijacija je jedan oblik elektromagnetne energije koji se sastoji od talasa električne i magnetne energije koja se kreće kroz prostor.

Da li je RF radijacija bezbedna?

Radijacija koju emituju smartfoni nalazi se na kraju slabe energije unutar elektromagnetnog spektra i zbog toga je mnogo bezbednija od radijacije visoke energije kao što su X zraci i gama zraci.

I dok X zraci i gama zraci odaju jonizujuću radijaciju, što znači da imaju dovoljno energije da jonizuju atom ili molekul i tako oštete DNK ćelije i dovedu do pojave raka, RF radijacija to ne može.

RF radijacija ima dovoljno energije samo da pomera ili vibrira atome u molekulu. To znači da ona ne može da izaove rak, ali i dalje se sprovode istraživanja koja se bave efektima ove vrste radijacije.

Zanimljivo je i da Internacionalna agencija za istraživanje raka Svetske zdravstvene organizacije stavlja kafu i proizvode na bazi talka u istu “potencijalno kancerogenu” kategoriju kao i RF radijaciju.

Šta se dešava sa 5G?

Nadležne organizacije tvrde da u ovom trenutku “nastavljaju da veruju da su trenutne bezbednosne granice za izloženost energiji radiofrekvencija prihvatljive za zaštitu javnog zdravlja”.

Limiti su bazirani na frekvenciji uređaja, a 5G ima drugačiji limit nego ostale tehnologije, a dosadašnja istraživanja ne ukazuju da 5G mWave predstavlja zdravstveni rizik.

Doduše, agencije tvrde i da je potrebno sprovesti dodatna istraživanja kako bi se napokon došlo do konačnog odgovora o bezbednosti ili opasnosti.

Ako ipak želite da budete oprezni, uvek je moguće smanjiti izloženost RF radijaciji. Spavajte tako da telefon bude udaljen od kreveta, primera radi.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here