Uprava za javne nabavke donela je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova , koji stupa na snagu 19. juna 2019. godine.

Donošenjem Pravilnika, izvršena je dopuna uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu koje sada, kao obavezan element sadrži i obaveštenje ponuđačima da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna.
Na ovaj način su i postupci javnih nabavki usklađeni sa izmenjenim Zakonom o privrednim društvim, navodi se na sajtu Informativno poslovnog centra (IPC).

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here