Čelnici Čačka, sledeći primer Jagodine, planiraju da u narednom periodu obogate turističku ponudu svog grada novim atraktivnim sadržajima i to Zoo vrtom, Akva parkom, dečjim sportskim centrom.

Naime, Gradska uprava za urbanizam u Čačku stavila je na javni uvid, do 12. avgusta, plan detaljne regulacije “Sportski centar” pored obala Zapadne Morave. Ovim planom, čiji je nacrt uradilo javno preduzeće “Gradac” predviđa se izrada urbanističkih projekata za projekte Akva parka, Zoo vrta, dečjeg sportskog centra, teniskog kompleksa, leve obale Zapadne Morave, kao i gradskog parka, eko centra i kompleksa univerzalne hale.

Ukupna površina područja plana iznosi 231.05 hektara. Planom detaljne regulacije “Sportski centar” obuhvaćen je deo gradskog područja koje se prostire severozapadno u odnosu na centar grada.

Granica plana određena je ulicom Vidosava Kolakovića na severu, zatim se južno spušta ka reci Zapadna Morava i nizvodno prati odbrambeni bedem sa leve strane reke do pešačkog mosta. Nastavlja se pešačkim mostom preko reke, a zatim uzvodno prati desnoobalni odbrambeni bedem do izvorišta vodosnabdevanja u Beljini, a potom desnom obalom reke nastavlja do granice KO Prijevor i KO Trbušani, ponovo prelazi preko reke i dalje nastavlja u pravcu severa ka ulici Vidosava Kolakovića (sa zapadne strane granica PDR se poklapa sa granicom GUP Čačka), navodi se u dokumentaciji.

Kompleks akva parka predviđen je na prostoru između novoplaniranih ulica Stevana Prvovenčanog, Belog Damjanovića i levo obalnog odbrambenog bedema. Zona akva parka sadržaće osnovne sadržaje savremenog, uređenog i opremljenog turističkog i sportsko-rekreacionog kompleksa. U okviru njega potrebno je predvideti ulazni blok, hotel sa apartmanskim smeštajem i velnesom, bazene za sportske i razne vrste rekreativnih aktivnosti sa vodenim atrakcijama i sistemom tobogana (bazeni za relaksaciju, piratsko ostrvo, divlja reka, dečiji raj, bazen sa talasima, pećinski bazeni i sl.).
Oko bazena treba predvideti razne tipove plaža, a između njih zelenilo. Kompleks takođe treba upotpuniti ugostiteljskim sadržajima, postavljenim u celom prostoru, kao i pratećim kao što su uprava, kabine za presvlačenje, prva pomoć i dr.

Planom se predviđa i uređenje sportskog centra “Mladost”. Naime, u budućem periodu neophodno je izvršiti rekonstrukciju i sanaciju svih sportsko-rekreativnih terena u sportskom centru, kao i upravne zgrade, uz dopunu pratećim sadržajima. Kompleks bazena proširiti uz izgradnju novih bazena, sa pratećim elementima. Na slobodnim prostorima realizovati sportske terene u parteru, kao što su tereni za odbojku na pesku, veštačka stena i dr.

Kompleks univerzalne hale planiran je u blizini veoma važnog saobraćajnog raskršća u Trbušanima. Nalazi se na prostoru između novoplaniranih ulica Stevana Prvovenčanog, Knićaninove, Belog Damjanovića i hidromelioracionog kanala. Multifunkcionalna hala bila bi organizovana tako da nudi mogućnost organizovanja sportskih takmičenja, rekreaciju profesionalaca kao i rekreaciju i zabavu stanovnika grada Čačka ali i okolnih gradova i naselja. Hala bi bila namenjena različitim vidovima sportskih aktivnosti.

Eko-centar planiran je za ostvarenje rekreativno-edukativnih programa čiji je cilj afirmacija prirode i prirodnih vrednosti, upoznavanje sa posebnostima ekosistema i kulturom konkretne sredine (vrednostima rečnih, močvarnih i jezerskih kosistem) i afirmacija rekreativnog sporta. Centar je namenjen svim starosnim grupama, posebno mlađim populacijama u smislu edukacije.

Kada su u pitanju radovi na stadionu FK Borac, prema projektu u drugoj fazi biće u potpunosti rekonstruisana zapadna tribina. S obzirom na planiranu pešačku zonu oko stadiona, prostore ispod tribina trebalo bi aktivirati za poslovno-komercijalne sadržaje. Uz kompleks stadiona predviđena su i tri travnata pomoćna fudbalska terena.

1 KOMENTAR

  1. Niste napravili ni ovaj novi bazen koji obecavate vec dve godine a da napravite akva park. Izgleda da ce uskoro izbori, pocinju sa projektima akva park, zoo vrt, aerodrom, borceva hala, autoputevi….. nedostaje nam samo Space centar za lansiranje kosmickih satlova, ovo ostalo sve imamo.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here