Remek-dela iz zbirki Umetničke galerije ”Nadežda Petrović”
26. jul –  23. avgust
Umetnička galerija ”Nadežda Petrović” je u formi džepnog izdanja objavila publikaciju u kojoj predstavlja umetnička dela – slike iz sopstvenih zbirki koje se po svojoj bitnosti izdvajaju za uvid u presek dešavanja na umetničkoj sceni 20. veka. Svaka slika je predstavljena konkretnom pričom (ime autora, kada i kako je nastala, uzori, stil, pravac, uticaji, pristup…), reprodukcijom i osnovnom biografijom autora dela.
Dela obrađena u publikaciji pripadaju različitim galerijskim zbirkama, različitim stilskim pravcima i umetničkim poetikama, ali su vrlo važna i kao reprezent svojih autora, kao reprezent umetničkih pravaca, a kroz prizmu dešavanja na polju likovih umetnosti ovih prostora daju uvid u galerijsku kolekciju uopšteno.  Osnovni cilj ovakvog načina prezentacije dela iz galerijskih zbirki jeste edukacija najrazličitije publike.
Izložbenom postavkom istoimenog naziva, koja zapravo prati navedenu publikaciju, prezentovan je izbor od 22 umetnika (od ukupno 29 prezentovanih u publikaciji), a biografije i tekstovi bliže određuju navedenog autora i važnost konkretnog eksponata.
Tokom trajanja izložbe u galerijskom prostoru će se prirediti likovne radionice za decu.

Radno vreme za posetioce:

Sreda, petak————————--10-15h
Utorak, četvrtak———————10-20h
Subota, nedelja———————-10-14h
Ponedeljkom zatvoreno za posetioce

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here