Poreska uprava Republike Srbije je prema obrađenim podacima, u zakonom predviđenom roku, primila ukupno 25.612 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu, što je za oko 2.000 više nego 2017.
Obavezu prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak imali su građani koji su u 2018. godini ostvarili dohodak veći od 2.470.644,00 dinara, odnosno veći od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u toj godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Poreske prijave se podnose u papirnom i u elektronskom obliku. Elektronskim putem, preko portala Poreske uprave, primljeno je 33 % prijava.

Najviše prijava podneto je od fizičkih lica sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd – ukupno 17.621 prijava, zatim sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Novi Sad – 4.873 prijava i teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Kragujevac – 1.713 prijava.

Prema podacima Poreske uprave, u Čačku živi 299 milionera, dok ih je godinu dana ranije bilo 157. U Užicu je registrovano 259milionera dok ih je godinu dana ranije bilo 141.

Najčešća prijavljivana zanimanja su menadžer, direktor i inženjer, dok je 86% prijavljenih muškog pola.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima kreću se u rasponu od oko 52 do oko 350 miliona dinara.

Izvor: Ozonpress

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here