Čačak – Zbog polemika u javnosti a u cilju otklanjanja nedoumica u vezi praćenja kvaliteta površinske vode reke Zapadne Morave na kupalištu SC „Mladost“, Zavod za javno zdravlje Čačak izdao je saopštenje za javnost u kome se navodi da su rezultati ispitivanja pokazali da su “prioritetne i prioritetne hazardne supstance registrovane ispod granice detekcije i maksimalno dozvoljenih koncentacija”.

“U julu i avgustu mesecu tekuće godine vršena su detaljna ispitivanja reke Zapadne Morave na kupalištu kod SC Mladost na parametre ekološkog statusa, kao i prisustvo prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci poreklom iz naftnih derivata (indeks ugljovodonika, polihlorovani bifenili, policiklična aromatična jedinjenja, cijanidi i teški metali)”, navodi se u saopštenju.

Iz ZZJZ ističu da su mikrobiološki parametri bili u dozvoljenim granicama, kao i svi parametri fizičko – hemijskog ispitivanja, izuzev biohemijske potrošnje kiseonika 13. 08. 2019. godine, čija je vrednost bila povećana zbog pojačane razgradnje organskih materija usled veoma visokih temperatura vazduha i posebno visoke temperature vode u momentu uzorkovanja, kao i niskog vodostaja. Biohemijska potrošnja kiseonika u uzorku uzetom 16. 08. 2019. godine bila je u okviru treće klase, pri čemu i ostali parametri nisu bili van treće klase tako da se na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja, reka može koristiti u rekreativne svrhe.

“S obzirom da parametri ekološkog statusa inače variraju u zavisnosti od atmosferskih prilika i mogućeg ispuštanja zagađujućih materija u vodotokove,očekivane su stalne varijacije koncentracija određenih fizičko – hemijskih i mikrobioloških parametara. Iz tog razloga se vrše stalna praćenja kvaliteta vode za kupanje u toku kupališne sezone, a u skladu sa našim zakonskim propisima, direktivama evropske unije, kao i na posebne parametre koje iziskuju vanredne okolnosti. Zavod za javno zdravlje Čačak izveštaje o ispitivanju dostavlja korisniku SC Mladost na osnovu kojih isti donosi odluku o radu kupališta i preduzima odgovarajuće aktivnosti u slučaju pojave rizika o čemu obaveštava javnost”, stoji u saopštenju.

Iz ove zdravstvene ustanove poručuju da se uzorkovanja i laboratorijska ispitivanja ZZJZ Čačak obavljaju u skladu sa važećim zakonskim propisima, standardima i principima dobre laboratorijske prakse.

Izvor: Rina

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here