Sednica Izvršnog odbora Foruma privrednika Čačka juče je prvi put održana u sali Startup centra Naučno tehnološkog parka Čačak, čime je 03. septembra zvanično započeta njihova meĎusobna saradnja. Sporazumom o saradnji Forum privrednika je dobio poslovnu jedinicu od NTP Čačak u okviru Startup centra, čime se jača odnos NTP Čačak i Foruma privrednika u cilju naučno-tehnološkog razvoja privrede.

Budući da Startup centar okuplja mlade, kreativne i inovativne, sadašnje i buduće privrednike, a Forum privrednika kao krovna organizacija četiri udruženja, zalaže se za stvaranje boljeg ambijenta za poslovanje svih privrednih subjekata, dalje aktivnosti će se usmeriti ka zajedničkom cilju da naš grad učinimo boljim mestom za život i poslovanje, rekli su predsedavajući na jučerašnjoj sednici.

Predsednik Foruma privrednika, Dragan Čakarević zahvalio se Gradu Čačku i Naučno tehnološkom parku na novom poslovnom prostoru i saradnji i podsetio da je javno zalaganje za unapreĎenje saradnje privatnog, javnog i civilnog sektora u oblasti održivog razvoja i aktivno učešće u javnom životu, jedan od glavnih ciljeva Foruma privrednika. On je dodao da treba zajedno da se zalažemo za realizacija aktivnosti koje će doprineti bržem ekonomskom razvoju i stvaranju preduslova za povećanje zaposlenosti.

Kroz razvoj novih ideja NTP Čačak omogućava saradnju privrede, nauke i istraživanja u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede, rekao je direktor NTP Čačak, Mirko Pešić i naglasio da je do sada imao odličnu saradnju sa svim udruženjima, a posebno sa Forumom privrednika i da ona treba da ide u smeru kontinuiranog razvoja kreativnosti i preduzetništva naših sugraĎana, ali i da zajedno pružamo mladima šansu da stiču stručnu praksu i zaposlenje. G-din Pešić je otvorio novu kancelariju i predao ključeve predsedniku Foruma privrednika, g- dinu Draganu Čakareviću.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here