Posle Beograda, Niša i Novog Sada, Naučno-tehnološki park trebalo bi da dobije i Čačak. Gradska uprava raspisala je javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za izgradnju NTP-a u Čačku.
Od ponuđača se očekuje izrada idejnog rešenja (IDR) za lokacijske uslove, izrada projekta za građevinsku dozvolu (PGD), izrada projekta za izvođenje (PZI), kao i svi potrebni elaborati.
Kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji potrebno je predvideti izgradnju objekta za potrebe formiranja administrativno poslovnog prostora NTP-a. U objektu predvideti poslovne i edukativne prostore sa pratećim prostorijama.
Površina prostora treba da iznosi oko 3.600 m2 neto i da bude raspoređena na tri etaže. Na prizemnoj etaži predvideti proizvodne sadržaje površine 1.200 m2 neto. Na prvoj i drugoj etaži predvideti naučne i edukativne sadržaje površine 2.400 m2.
Planirani izgled NTP u Čačku (Foto: Grad Čačak)
U sklopu prizemne proizvodne etaže potrebno je predvideti kancelarije, proizvodni deop, sanitarne čvorove i lift sa stepeništem.
U sklopu prve edukativne etaže treba predvideti kancelarije, kancelarije za individualni rad, učionice, laboratorije, sanitarne čvorove sa čajnom kuhinjom i lift sa stepeništem.
U sklopu druge informatičke etaže, projektnom dokumentacijom treba predvideti otvoreni prostor za organizovanje poslovanja, sanitarne čvorove sa čajnom kuhinjom i lift sa stepeništem.
– U sklopu građevinskih radova predvideti skeletni konstruktivni sistem u kombinaciji betonskih jezgara i konstrukcije od betonskih stubova i greda i rešetkastih čeličnih nosača. Međuspratne konstrukcije izvesti od betonskih ploča spratne visine 3m. Visina prizemlja je 9m sa galerijom na 4,5m. Objekat temeljiti na temeljnoj ploči. Sve pregradne zidove izvoditi u suvomontažnom sistemu gradnje. Predvideti “zeleni” krovni pokrivač – navodi se u konkursnoj dokumentaciji.
Rok za podnošenje ponuda je 18. novembar 2019, a odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 dana.
Opširnije o tenderu pogledajte OVDE.
Planirani izgled NTP u Čačku (Foto: Grad Čačak)
Kako je ranije rečeno, za izgradnju Naučno-tehnološkog parka u Čačku predviđeno je 3,5 mil EUR, a sredstva će biti upotrebljena za obezbeđivanje i opremanje novog poslovnog prostora za potrebe novih firmi i kompanija.
– Obezbeđivanje i opremanje poslovnog prostora za potrebe poslovne inkubacije osnažilo bi kapacitete organizacije za kreiranje i rast inovacionih kompanija koje bi dale priliku mladim stručnjacima da ostanu u Čačku i svoje znanje primene za razvoj lokalne ekonomije. Proširenje prostornih kapaciteta NTP Čačak biće realizovano preuzimanjem na upravljanje i korišćenje lokacije Tehnos, ukupne površine oko 5.500 m2 na prostoru od oko 3,5 hektara – navodi se u dokumentu koji je 2018. objavila Vlada Srbije.
Nakon useljenja mladih privrednih subjekata, stvorili bi se uslovi za otvaranje 300 novih radnih mesta. Predviđena dinamika adaptacije i realizacije projekta je 24 meseca.
U realizaciju celog posla, Grad Čačak ulaže zemljište i kompletnu infrastrukturu u vrednosti 2,5 mil EUR, dok bi učešće Republike u izgradnji i sanaciji postojećih objekata trebalo da bude 3,5 miliona.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here