Ugovore o dodeli novca za sufinasiranje realizacije projekata sanacije i remedijacije nesanitarnih deponija poptisali su predstavnici gradova Kraljeva i Čačka i Opštine Trstenik sa ministrom zaštite životne sredine Goranom Trivanom.
Dodeljeno je ukupno 98.440.796,50 dinara, na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava Zelenog fonda RS, navodi se na sajtu Ministartsva.
– Ovo je praktičan način da se zaštiti životna sredina, i da naši građani dobiju pristojne uslove za život, i mi nećemo odustati od toga, bez obzira na teškoće kao što su nedostatak kapaciteta i nedostatak novca – istakao je Trivan i pozvao opštine da konkurišu za novac, jer će se lokalnim zajednicama pomagati bez izuzetka.
Na pomenuti javni konkurs pristiglo je 10 prijava lokalnih samouprava koje ispunjavaju uslove konkursa, a na osnovu konačne liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, dodeljena su sredstva za sufinansiranje tri projekta.
Za Grad Čačak opredeljeno je 66.672.360,00 rsd koji će biti uloženi za realizaciju druge faze Projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije nesanitarne deponije – smetlišta Prelići Čačak.
Gradu Kraljevu opredeljeno je 20.326.069,50 rsd za realizaciju prve faze Projekta sanacije gradske deponije u Kraljevu sa radovima na eksploataciji pozajmišta materijala i izradom objekta za sakupljanje procednih voda.
Opštini Trstenik dodeljeno je 11.442.367,00 rsd, za realizaciju prve faze Projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije postojeće nesanitarne opštinske deponije u Trsteniku.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here